Vet du hvilke forsikringer du ha, og hvilke du bør ha?

Vår håndverkerforsikring er en forsikringspakke som gjør det enkelt for deg å være riktig forsikret til en gunstig pris. Forsikringen inneholder ansvarsforsikring, eiendelsforsikring, naturskadeforsikring og prosjekt-/entreprenørforsikring. Forsikringen sikrer at du som håndverker ikke påføres store tap, eller i verste fall går konkurs om uhellet skulle være ute.

Innhold
Ansvarsforsikring
Prosjektforsikring - heldekning
Eiendeler - heldekning
Naturskade
Rettshjelp
Materialer på byggeplass som skal inngå i kontraktarbeidet
Ekstrautgifter og forsering

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.