Riktig forsikring til god pris Riktig forsikring til god pris
Personlig rådgiving Personlig rådgiving
Dedikerte forsikringsrådgivere Dedikerte forsikringsrådgivere
2026-HenrikW-THall-1200x1200.png

Hvilke forsikringer bør du ha?

Vi vet at det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer du ha og hvilke du bør ha på plass. Derfor anbefaler vi en prat med en av våre dyktige forsikringsrådgivere. De hjelper deg å finne forsikringer tilpasset gårdsdriften din, hvilke bygninger, eiendeler og maskiner du har.  

Hos oss kan du forsikre bolighus, driftsbygninger, løsøre, landbruksmaskiner og dyr. Du kan også sikre deg selv og ansatte med yrkesskadeforsikring og andre personforsikringer.

Dette kan du forsikre hos oss 

I tabellen under finner du en oversikt over de mest vanlige forsikringene innen landbruk. Vi gir deg også en anbefaling på hvilke forsikringer du bør ha på plass. Våre forsikringsrådgivere tar gjerne en gjennomgang av ditt forsikringsbehov, og finner en skreddersydd løsning til deg. 

Næringsbasen anbefaler

For landbruk med drift Landbruk uten drift Om du har ansatte må du ha

Forsikring for gårdens bolighus, og evt. kårbygning, samt privat innbo og løsøre. 

Driftsbygning omfatter bygninger som benyttes til produksjon for fremføring av gårdens egne produkter og varer, samt bygninger til husdyrproduksjon. Garasjer eller redskapshus for lagring og parkering av gårdens maskiner og redskap. 

Gir erstatning for skade på inventar, produksjonsutstyr og andre eiendeler du bruker i gårdsdriften. 

Ulykkesforsikring for bonden, ektefelle/samboer/partner, samt barn og fosterbarn (under 20 år). 

Landbruks- og arbeidsmaskin

Livsforsikring, helseforsikring, ulykkesforsikring og forsikring for kritisk sykdom. Kan tegnes av enkeltpersonsforetak, eller aksjeforetak som eies av person som er eneaksjonær og eneste ansatte. 

Lovpålagt forsikring som må tegnes av arbeidsgiver som har ansatte. Gir rett til erstatning etter arbeidsulykker og sykdom som er definert som yrkessykdom. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en lovpålagt pensjonsordning for deg som driver bedrift i privat sektor og som har ansatte. 

*Anbefalingen er på et generelt grunnlag. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med skreddersydde løsninger for deg og din bedrift. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00