Miljøforsikring

Omfatter plutselig skade bedriften kan bli ansvarlig for i henhold til forvaltning av naturens mangfold. 

Erstatter skade på egen og andres eiendom Erstatter skade på egen og andres eiendom
 Gjenoppretting av naturen slik den var før en hendelse har oppstått Gjenoppretting av naturen slik den var før en hendelse har oppstått
Miljøerstatning i henhold til naturmangfoldloven Miljøerstatning i henhold til naturmangfoldloven

Hvorfor bør bedriften ha en miljøforsikring? 

Ved en plutselig forurensingshendelse vil bedriften kunne få dekket opprydningskostnadene av den ordinære bedriftsforsikringen. Kostnadene knyttet til å tilbakeføre naturen slik den var før hendelsen omfattes derimot ikke av det ordinære bedriftsansvaret. 

Tilbakeføring av natur kan både bli kostnads- og innsatskrevende. Dette omfattes av miljøforsikringen, i tillegg til eventuell miljøerstatning som bedriften kan bli pålagt å betale til staten. 

Ved erstatningsmessig skade dekkes:
Skade som oppstår på egen og andres eiendom
Rimelige og nødvendige kostnader for å forhindre ytterligere forringelse av naturmangfoldet, dersom forringelse av naturens mangfold har oppstått
Rimelige og nødvendige kostnader knyttet til på legg om å gjenopprette naturen slik den va før hendelsen inntraff
Miljøerstatning (i henhold til naturmangfoldlovens §74)
Saksomkostninger

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.