Vi ønsker at de ansatte i bedriften skal ha en trygg reise, både når de er ute på tjenestereiser eller er sammen med familien på andre reiser. Uforutsette ting kanskje og reiseforsikring gir da en god trygghet. Vår tjenestereiseforsikring gjelder i hele verden på reiser med inntil 77 dagers varighet. Velger du tilleggsforsikringen ferie- /fritidsreiser er også den ansattes familie inkludert. Det er ingen krav til overnatting.

Innhold
Reisegods
Arbeidsgivers effekter med inntil 50 000,-
Reisesyke og hjemtransport
Reiseansvar
Reiseavbrudd
Rettshjelp
Forsinkelse
Avbestilling
Evakuering

*Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendig vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00