Et styrings- og informasjonsverktøy

Konsernkonto

Konsernkonto er godt egnet for konserner, offentlige institusjoner og bedrifter med selvstendige datterselskaper/avdelinger hvor konsernledelsen ønsker et instrument for å utnytte og styre konsernets totale likviditet.

Formålet med systemet er å gi virksomheten en samlet oversikt over disponibel kapital, og mulighet til å disponere denne kapitalen fra ulike registreringskontoer i konsernkontosystemet.

Systemet består av hovedkonto med underkontoer for ulike avdelinger og datterselskaper. Alle midlene gjenspeiles på hovedkontoen. Dette gir god oversikt som kan redusere behovet for kreditt og gir mulighet til å plassere overskuddslikviditet i pengemarkedet.

Systemet gir oversikt over bedriftens totale engasjement i norske kroner og utenlandsk valuta samlet.

I konsernkontosystemet har kontoene netto renteregning. Dvs. at renten beregnes på bakgrunn av saldo på hovedkontoen.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.