Filoppsett

Nettbedrift trenger filoppsett for hver filtype som skal sendes eller hentes. Her finner du oppskrifter på hvordan du registrerer nytt filoppsett. 

 1. Klikk på «Nytt filoppsett»
 2. Velg filtype «Telepay direkte remittering»
 3. Gi filoppsettet et navn. Dersom det gjelder remittering for selskapet Anne II AS, kan f.eks. navn på filoppsettet være «Remittering Anne II AS»
 4. Velg Avvisningsnivå. Dette valget påvirker hva som skjer med remitteringsfila dersom det er en feil i en betaling. Vår anbefaling er å velge Transaksjon. Da er det kun betalingen med feil som blir avvist, mens øvrige betalinger i fila vil legge seg til godkjenning.
 5. Angi Filnavn Inputfil. Her kan du enten legge inn filstien som hjelp til å huske hvor økonomisystemet lagrer fila, f.eks. N:\Fagsystem\Nettbedrift\Filer\Bank\remittering.txt
 6. Angi Filnavn Mottaksretur. Her legger du inn navnet som du ønsker at fila skal ha når den lastes ned, f.eks. «Mottak Anne II AS»
 7. Angi Filnavn Avregningsretur. Her legger du inn navnet som du ønsker at fila skal ha når den lastes ned, f.eks. «Avregn Anne II AS»
 8. Klikk «Lagre filoppsett»
 9. Du kan også gi inputfila et annet logisk navn, f.eks. «Remittering Anne II AS»
 1. Velg Filtype "Nets OCR Konteringsdata"
 2. Gi filoppsettet et navn.
 3. Angi Filnavn OCR Retur. Her registreres navnet OCR-fila skal få når den lastes ned. Dersom du ønsker å hente OCR-konteringsdata for ett og ett selskap, må Filnavn OCR Retur» være unikt for hvert selskap. Sett i så fall gjerne navn på selskapet under Filnavn OCR Retur.
 4. Velg konto. Ved valg av flere kontoer, samles returdata for alle kontoer i én og samme fil. Har du KID på flere kontoer og ønsker separate filer pr konto, lager du ett filoppsett for hver konto.

Manuell filoverføring via nettbedrift

Tidligere versjon av nettbedrift har benyttet en teknologi kalt Java for automatisk sending og henting av filer. Støtte for Java er nå fjernet fra alle nettlesere, og filmodulene i nettbedrift er derfor endret.