Administrator i nettbedrift

Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Bedriftens administrator har fullmakt til å styre hvem som skal være brukere av Nettbedrift, og hvilke tilganger og rettigheter hver enkelt bruker skal ha. Tilganger kan være:

  • Innsyn på konto
  • Godkjenne betaling
  • Registrere betaling
  • Foreta overføringer mellom kontoer 
  • Betale ut lønn 

Administrator har også fullmakt til å opprette nye kontoer på vegne av bedriften og lage egne kontonavn.

Administrators ansvar

Det er viktig at du som administrator kontrollerer at tilganger på eksisterende brukere er i henhold til bedriftens egne rutiner. Eventuelle endringer av administrasjonsansvarlig må meldes banken, og forutsetter godkjennelse fra signaturberettiget i bedriften.

Hvordan administrerer jeg Nettbedrift?

For å legge opp ny bruker må du være administrator i nettbedrift. Logg deg inn i nettbedriften, klikk på Meny - Administrasjon - Brukere. Til venstre kan du trykke «Opprett ny bruker». Her må du fylle inn informasjonen til brukeren og legge inn hvilke rettigheter brukeren skal ha. Trykk «Registrer».

For å endre rettigheter på en konto må du være administrator i nettbedrift. Logg deg inn i nettbedrift. Klikk på Meny – Administrasjon – Brukere. Deretter trykker du på navnet til bruker og «Endre». Her endrer du rettighetene og trykker på «Lagre». 

For å endre kontonavn logger du deg inn i nettbedrift og klikker på Meny - Administrasjon - Kontonavn. Her skriver du inn det nye kontonavnet på valgt konto og trykker på «Lagre». 

For å endre brukeropplysninger så må du logge deg inn i nettbedrift. Klikk på Meny – Administrasjon - Brukere. Deretter trykker du på navnet til bruker og «Endre». Her endrer du rettighetene brukeropplysninger og trykk på «Lagre». 

Logg deg inn i nettbedriften. Klikk på Meny – Administrasjon - Brukere. Deretter trykker du på navnet til bruker og «Slett».