Ikon med to blå skråstilte piler - symboliserer vekst

Renteopsjoner

Bedrifter som ønsker langsiktig rentesikring uten å binde seg til fast rente, kan kjøpe renteopsjoner. En renteopsjon gir kjøperen rett, men ingen plikt, til å akseptere en på forhånd avtalt rente på lån og innskudd.

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store utslag på bedriftens resultat. Dette er renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Ved kjøp av renteopsjon må bedriften betale en opsjonspremie som fastsettes på grunnlag av blant annet forventninger i markedet, opsjonsperiodens lengde og det aktuelle rentenivået.

Sparebanken Møre tilbyr renteopsjoner i de fleste valutaer. For mer informasjon, - ta kontakt med din kundeansvarlig

Ulike typer renteopsjoner

Har du ikke pass? Følgende dokumentasjon er også godkjent som legitimasjon:

  • Førerkort utstedt fra og med 1998
  • BankID fra annen bank
  • Bankkort med bilde fra annen bank
  • Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land

Om du vil komme innom kontoret er det bare å ta med deg gyldig legitimasjon og stikke innom i et av våre kontorer i åpningstiden. Om du er usikker på åpningstidene ring oss på 70113000 så skal vi sjekke for deg. 

Som finansforetak må Sparebanken Møre etterleve lovens krav til legitimasjon. Vi er innstilt på å finne løsninger slik at vi tilfredsstiller lovens krav til innhenting og kontroll av legitimasjonsdokument fra våre kunder. Har du utfordringer med å møte opp i et av våre bankkontor eller på annen tilfredsstillende måte kunne fremvise gyldig legitimasjon, bes du kontakte banken.

Vi ber deg om å ikke sende kopi av pass som vedlegg i e-post. Bekreftet kopi av legitimasjon kan sendes via brevpost til Sparebanken Møre,  Postboks 121- Sentrum, 6001 Ålesund.

For å beskytte deg mot identitetstyveri, må du ikke gi fra deg personlig informasjon som pass, fødselsnummer, passord, kodebrikke og kortinformasjon via e-post eller på usikre nettsted.

Alle som jobber med NÆRINGSTEFT signerer avtale om konfidensialitet. En forretningsidé er ganske sårbar sånn helt i starten, eller før en har fått tatt patent. Det er veldig viktig for oss at alle deltakere skal føle seg trygge på at vi behandler all informasjon på en sikker måte. 

Når det er sagt så handler prosessen i NÆRINGSTEFT mye om å dele og lære av hverandre. Det betyr ikke at du må avsløre detaljer i idéen din, men du må kunne snakke rundt hvilket problem du vil løse, hvem som vil dra nytte av løsningen din, hvordan du og teamet ditt jobber osv.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00