Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet

Dokumentinkasso

En velegnet betalingsmåte i nasjonal og internasjonal handel der selger overlater til banken å innkassere utestående fordringer mot handelsdokumenter.

Dokumentinkasso anbefales når selger er rimelig sikker på at kjøper innløser varene og det aktuelle marked har stabil økonomi. Inkasso i denne sammenheng må ikke forveksles med tvangsinndrivelse av fordringer, ”rettslig inkasso”.

Dokumentinkasso er utlevering av skipningsdokumenter mot betaling eller aksept av veksel. Dokumentene gir kjøper rett til å få ut varene.

Ren inkasso er innkassering av et enkelt betalingsdokument, f.eks. en veksel, egenveksel, betalingsanvisning eller lignende dokumenter.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.