Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet

Garantier

En bankgaranti er en avtale der banken, garanterer for en kundes forpliktelse overfor tredjeperson. Du kan søke om bankgaranti på samme måte som annen kreditt.

Det viktigste ved en bankgaranti er at banken, i kraft av sin kredittverdighet, går mellom partene i en transaksjon og på denne måten reduserer risikoen i transaksjonen.

  • Motpartens kredittverdighet blir oppgradert ved at risikoen går over til en bankrisiko.
  • Likviditet kan frigjøres ved for eksempel at forskudd betales mot en forskuddsgaranti eller at en garanti erstatter et depositum.
  • Garantien kan benyttes som finansieringsinstrument i form av kjøper- eller leverandørkreditt.

Banken kan kreve sikkerhet for en garanti og garantisøknaden vil være gjenstand for samme behandling som ved søknad om kreditt. Dersom en bedrift trenger garantier jevnlig, kan det avtales at bedriften får innvilget en garantiramme.

Det finnes flere ulike typer garantier. De vanligste er betalingsgarantier, kontraktsgarantier og lånegarantier. I tillegg kommer garantier som stilles overfor det offentlige.

  • En betalingsgaranti er en garanti for riktig betaling i et kontraktsforhold, hvor motytelsen i kontraktsforholdet er levering av varer.
  • En kontraktsgaranti er en garanti for riktig oppfyllelse av andre kontraktsmessige forpliktelser enn penger. Et eksempel på det finner vi i en entreprenørs ytelse.
  • En lånegaranti er en garanti for riktig tilbakebetaling i et låneforhold.

Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker dere mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt så hjelper vi dere å finne de beste løsningen for din bedrift.