Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Renteopsjoner

Langsiktig rentesikring

Bedrifter som ønsker langsiktig rentesikring uten å binde seg til fast rente, kan kjøpe renteopsjoner. En renteopsjon gir kjøperen rett, men ingen plikt, til å akseptere en på forhånd avtalt rente på lån og innskudd

Stor
fleksibilitet
Markedsrente
eller opsjonsrente
Rentesikring
uten fast rente
Sikkerhet mot
svingninger i
rentemarkedet

Små bevegelser i rentemarkedet kan få store utslag på bedriftens resultat. Dette er renterisiko ved lån og plasseringer i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Ved kjøp av renteopsjon må bedriften betale en opsjonspremie som fastsettes på grunnlag av blant annet forventninger i markedet, opsjonsperiodens lengde og det aktuelle rentenivået.

Sparebanken Møre tilbyr renteopsjoner i de fleste valutaer. For mer informasjon, - ta kontakt med din kundeansvarlig

Ofte stilte spørsmål

Om Renteopsjoner

Vi  tilbyr renteopsjoner i de fleste valutaer. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

...