• En fremtidsfullmakt gjør at du selv kan velge hvem som kan ta avgjørelser på dine vegne, hvis du en gang skulle bli for syk til å kunne bestemme selv. 
 • Du kan beskrive personlige ønsker for fremtiden, og at noen nære skal ta beslutningene for deg.
 • Du kan velge en personlig eller gjensidig fremtidsfullmakt. Mulighet til å lage en felles fremtidsfullmakt med din partner til redusert pris.
 • Bestem hva fullmektigene skal kunne gjøre. Velg om fullmektigens handlingsrom skal avgrenses.
 • Sikker lagring av dokumenter. Fremtidsfullmakten vil bli trygt lagret. En digital kopi blir tilgjengelig på Min side.
 • Du kan enkelt endre fullmektig og innholdet i fremtidsfullmakten, uten store kostnader.
 • Vår digitale tjeneste er enkel å forstå og leder deg gjennom hele prosessen. I tillegg gjennomgås fremtidsfullmakten av Justify for å sikre at alt er korrekt.

Dersom du har slektninger som mangler BankID, eller som trenger hjelp til å opprette sin egen fremtidsfullmakt, kan du hjelpe. 

 • Velg opprett fremtidsfullmakt - logg inn med din egen BankID.
 • Under "Hvem gir fullmakt" - velger du "En annen person" eller "En annen person og dens partner" dersom det er f.eks. et par som skal ha felles fremtidsfullmakt. 
 • Etter dette følger dere bare anvisningene og fyller ut ønskene til personen(e) du hjelper. 
 • Når fullmakten er ferdigstilt og sendt inn vil fullmaktsgiver motta ferdige dokumenter i posten for signering.
Ikon av et dokument i ulike blåtoner med ett sjekkmerke i hvitt
Fremtidsfullmakt

Prøv gratis og betal når du er klar til å fullføre.

kr 2.990,-

Alt dette er inkludert:

 • Juridisk kvalitetssikring av fremtidsfullmakt.
 • Frakt med pakkesporing. 
 • Fri endring av fremtidsfullmakten i 1 år.
 • Sikker lagring av dokumentene – livet ut.
 • Tilgang og veiledning for fullmektigene.
Ikon av et dokument i ulike blåtoner med ett sjekkmerke i hvitt
Gjensidig fremtidsfullmakt

Prøv gratis og betal når du er klar til å fullføre.

kr 3.490,-

Praktisk for ektefeller og samboere som ønsker å sikre hverandres interesser. Dette er inkludert:

 • Juridisk kvalitetssikring av fremtidsfullmakt.
 • Frakt med pakkesporing. 
 • Fri endring av fremtidsfullmakten i 1 år.
 • Sikker lagring av dokumentene – livet ut.
 • Tilgang og veiledning for fullmektigene.
Ikon av et dokument i ulike blåtoner med ett sjekkmerke i hvitt
Endring fremtidsfullmakt

Ulike hendelser i livet kan gjøre det nødvendig å oppdatere dine dokumenter. 

Lås opp for endringer i 30 nye dager 

kr 499,-

Alt inkludert ved endring:

 • Ny juridisk kvalitetssikring.
 • Sikker lagring, varsling og deling.
 • Frakt med pakkesporing.

Endringer innenfor 30 dager etter kjøp - GRATIS.

Tjenesten er utviklet av Justify AS, og tilbys til Sparebanken Møre sine kunder. Justify AS og søsterselskapet Justify Advokatfirma AS er ansvarlig for tjenesten. 

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Det er helt i orden å få hjelp av noen som står deg nær eller hjelpe noen du kjenner godt ved opprettelsen av fremtidsfullmakt. Justifys digitale løsning er enkel og sikker å bruke, med veiledning om valgene underveis.

Merk at kunder med høy alder anbefales å innhente legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten, også dersom man får hjelp til å opprette fullmakten.

Hvis man får hjelp eller hjelper andre med å opprette fullmakten, bør man ikke dele BankID. Justify tar ikke ansvar hvis man deler egen eller låner andres BankID eller passord.

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten.

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Det er i utgangspunktet mulig å skrive en fremtidsfullmakt selv, dersom man tar seg tid til å lese gjennom relevante lover og regler.

Med Justify kan du enkelt gjøre dine valg, ved god hjelp av en digital veiviser. Når du er fornøyd med dine valg, vil en advokat kvalitetssikre fremtidsfullmakten.

Justify gir deg en enkel måte å sikre en juridisk trygghet, til en lavere pris enn hos andre advokater.

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Fylkesmannen utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Fremtidsfullmakten skal stadfestes jf. vergemålsloven § 84.  Dette betyr at vi vil be om Statsforvalterens stadfestelse før fremtidsfullmakten trer i kraft.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00