OPPDATERING AV

Kundeinformasjon

Hvorfor stiller vi disse spørsmålene?

Norske banker har fått i oppdrag fra myndighetene å innhente og oppdatere informasjonen vi har om kundene våre. Noen av spørsmålene stiller vi for å beskytte dine økonomiske interesser, mens andre stilles for å bidra til å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. Det er derfor viktig at du svarer utfyllende på alle spørsmålene. Informasjonen blir behandlet konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt. 

Blir ikke informasjonen oppdatert vil det få konsekvenser for ditt fremtidige kundeforhold.

Spørsmålene stiller vi til alle kundene våre med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet. 

Takk for at du bidrar til dette viktige arbeidet.

Ikon av bankid symbol med blå bakgrunn og lysere blått dekor
Jeg har BankID
Svar på spørsmålene digitalt!

Har du fått melding om å oppdatere informasjonen vi har om deg, er du registrert i vårt kunderegister. 

Den enkleste måten å oppdatere informasjonen på, er å bruke din BankID til å registrere deg i "Bli kunde" løypa vår, selv om du er kunde fra før. Du blir da tatt gjennom spørsmålene du må svare på. Når det digitale skjemaet er besvart og sendt inn, vil det også være signert.

Dette innebærer ingen kostnad, men gjør at du i fremtiden kan logge deg inn i nettbanken vår og få oversikt over eventuelle kontoer du har tilgang til i Sparebanken Møre.

Ikon av sofa i ulike blåtoner
Jeg har ikke BankID
Fyll ut skjemaet manuelt

Har du ikke BankID kan du laste ned skjemaet under og skrive det ut. Svar på spørsmålene og send skjemaet tilbake til oss. 

Ikon med to piler og to rundinger i ulike blåtoner
Jeg vil avslutte kundeforholdet
Eventuelle midler overføres til banken jeg bruker

Er det innestående midler på konto som du vil ha overført til din hovedbank, trenger vi et kontonummer som pengene skal overføres til. Dette kan du sende til oss på en av to måter. 

  • Med BankID i annen bank: Fyll inn kontonummer i skjemaet under, så ordner vi resten! 
  • Uten BankID må vi ha det vi kaller en "legitimert henvendelse".
    Det lager du enkelt ved å ta et blankt ark og skrive hvilket kontonummeret innestående beløp skal overføres til. NB! Kontoen må være registrert på ditt personnummer. Legg en gyldig legitimasjon på arket. Ta bilde av arket med kontonummer og legitimasjon og send det inn via knappen "send legitimert henvendelse" under. 
Spørsmålene du må svare på

Transaksjoner
Noen av spørsmålene vi stiller er knyttet til utenlandstransaksjoner og bruk av kontanter. Dette er fordi hvitvasking og terrorfinansiering ofte skjer ved bruk av kontanter og at transaksjoner går på tvers av landegrenser. Derfor er det viktig for banken å kartlegge dine behov for slike tjenester.

Formålet med kundeforholdet
Videre må du svare på hvordan du skal bruke banken, - om det er vanlige banktjenester du skal bruke. For eksempel om du får inn lønn, trygd, pensjon etc. på konto, og om du skal bruke kort, søke lån og kjøpe forsikring. Det er dette vi mener med et vanlig kundeforhold.

Hvor kommer pengene dine fra
Vi stiller også spørsmål om det som kalles «midlenes opprinnelse». Det vil si hvor pengene dine kommer fra. Har du større beløp på konto må du forteller om dette er penger du har spart opp, arvet, fra salg av eiendom eller lignende. 

Ofte stilte spørsmål

Har du fått meldingen fra oss er du registrert i vårt kunderegister. Dette kan være selv om du ikke har aktive kontoer hos oss. Ønsker du ikke lenger å være registrert som kunde kan du gi oss en tilbakemelding om dette, så slipper du å besvare spørsmålene.

Ønsker du å komme innom kontoret å svare på spørsmålene der, går det helt fint. Da anbefaler vi å avtale tid i forkant. Ta med deg gyldig legitimasjon og kom innom på avtalt tidspunkt. Har du spørsmål - ring oss på 70113000. 

Som finansforetak må Sparebanken Møre etterleve lovens krav til kundeinformasjon. Vi er innstilt på å finne løsninger slik at vi tilfredsstiller lovens krav til innhenting og kontroll av dette fra våre kunder. Har du utfordringer med å møte opp i et av våre bankkontor eller på annen tilfredsstillende måte kunne svare på spørsmålene, bes du kontakte banken.