Fra 1. januar 2023

Ny finansavtalelov

Hva betyr det for deg som kunde?


Om ny finansavtalelov

  • Gjelder fra 1. januar 2023
  • Avtalene dine vil fortsette å løpe, akkurat som før
  • Forbrukervernet styrkes
  • Digital kommunikasjon blir standardvalget, men du har mulighet til å reservere deg dersom du heller vil ha brev i posten
  • Du kan oppleve å få flere varslinger fra banken, både i nett- og mobilbank og per SMS


Digital kommunikasjon blir standardvalget, men du kan fortsatt velge å få brev i posten
Den nye loven gjennomfører digitalt førstevalg for nye avtaler. Dette betyr at vi kan bruke elektronisk kommunikasjon når vi sender deg melding om kundeforholdet ditt. Dersom du foretrekker å få brev i posten er det mulig å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon ved å kontakte oss.

Uavhengig av om du mottar informasjon fra banken digitalt eller per post er det viktig at du leser alle brev og meldinger fra banken. Kunder som ikke er reservert mot elektronisk kommunikasjon vil også varsles pr SMS ved enkelte viktige meldinger i mobil- og nettbanken.
Husk at ingen seriøse aktører vil be deg om å oppgi passord eller kode fra kodebrikke via telefon, SMS eller annen elektronisk kommunikasjon.

Loven medfører videre at du kan få mere informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg.

Dersom du tidligere har valgt å motta brev i posten trenger du ikke å reservere deg på nytt. Du vil fortsatt motta brev i posten etter ny lov. 

Eksisterende avtaler gjelder fremdeles
Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Loven medfører imidlertid at vilkårene på bankens innskudds- og betalingstjenester er oppdatert. Hensikten er å ivareta deg som kunde. Se oppdaterte vilkår.