Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

De største egenkapitalbeviseierne

Oversikt over de 20 største eierne av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre pr 12.07.2020.

20 største egenkapitalbeviseiere
Egenkapitalbeviseier Land Antall EKB Andel i %
SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL NOR 957.000 9,68
CAPE INVEST AS NOR 864.548 8,74
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD NOR 390.343 3,95
DNB MARKETS AKSJEHANDEL/-ANALYSE NOR 378.942 3,83
MP PENSJON PK NOR 339.781 3,44
PARETO INVEST AS NOR 297.189 3,01
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND NOR 284.374 2,88
WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOLDNING NOR 250.000 2,53
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS NOR 234.435 2,37
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. USA 204.903 2,07
BEKA HOLDING AS NOR 150.100 1,52
LAPAS AS NOR 123.500 1,25
STIFTELSEN KJELL HOLM NOR 79.700 0,81
PIBCO AS NOR 75.000 0,76
FORSVARETS PERSONELLSERVICE NOR 72.760 0,74
BKK PENSJONSKASSE NOR 58.828 0,6
MALME AS NOR 55.000 0,56
STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND NOR 54.807 0,55
U AANDAHLS EFTF AS NOR 50.000 0,51
J E DEVOLD AS NOR 40.000 0,4
Sum 4.961.210 50,18
Totalt 9.886.954 100,00
...