2022_ung_mann_dame_voksen_bolig_ute_1920x1080.jpg
Pressemelding

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Vi setter opp rentene på utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye utlånsrentene gjelde fra 16.05.22 for eksisterende lån, og fra 04.04.22 for nye lån. For innskudd gjelder de nye rentesatsene fra 04.06.22.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.


Kontaktpersoner

Elisabeth Blomvik, leder divisjon personmarked
Telefon 415 54 195, e-post elisabeth.blomvik@sbm.no

John Arne Wisnes, CFO 
Telefon 462 80 999, e-post jaw@sbm.no

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00