2022_ung_mann_dame_voksen_bolig_ute_1920x1080.jpg
Pressemelding

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye utlånsrentene gjelde fra 08.11.22 for eksisterende lån, og fra 28.09.22 for nye lån. For innskudd gjelder de nye rentesatsene fra 27.11.22.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.

 – Økte kostnader og flere rentehevinger den siste tiden merkes på lommeboka, og vi legger stor vekt på tett dialog med kundene våre for å finne gode løsninger som er tilpasset den enkeltes økonomi. Vår styrke er at vi kjenner kundene våre godt, og det har ekstra stor verdi for både kundene og banken i tider som dette, sier leder for divisjon Personmarked, Elisabeth Blomvik.  

 
Kontaktpersoner:

Elisabeth Blomvik, leder divisjon Personmarked
Telefon 415 54 195, e-post elisabeth.blomvik@sbm.no

John Arne Winsnes, CFO
Telefon 462 80 999, e-post jaw@sbm.no