SBM_TrondNydal_OE8A0019_fotoKristinStoylen.jpg
Resultat 3. kvartal 2022

Sparebanken Møre fortsetter veksten

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fortsetter å ta markedsandeler på Nordvestlandet. I 3. kvartal økte utlånene med 1,4 mrd. kroner.

- Vi legger bak oss et kvartal med høy aktivitet, og innen personmarkedet har vi økt utlånene med 1 mrd. kroner det siste kvartalet. Vi vokser også godt i bedriftsmarkedet, samtidig som vi har en høy innskuddsvekst. Dette tar vi som en bekreftelse på at vi har et attraktivt og konkurransedyktig totaltilbud for kundene, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Samlet utlånsvekst siste 12 måneder viser 6,1 prosent, mens totale innskudd økte med 9,6 prosent i samme periode.


Regionalt finanshus
Resultat etter skatt for 3. kvartal endte på 189 mill. kroner, mot 176 mill. kroner i samme periode i fjor. God kundevekst har bidratt til økte renteinntekter, og banken har også økt kunderelaterte andre inntekter i perioden. Verdiendring på finansielle instrumenter trekker imidlertid ned de totale andre inntektene som endte 34 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor.

– Vi opplever høy aktivitet innenfor alle kunderelaterte områder, og vi jobber målrettet for å stadig videreutvikle oss som et komplett finanshus med sterk regional forankring. Vi opplever helt klart at nærhet til kundene, korte beslutningsveier og lokalkunnskap bidrar til at vi styrker posisjonen vår på Nordvestlandet, sier Nydal.

Driftskostnadene er på nivå med tidligere kvartal i år, og kostnader i prosent av inntekter i kvartalet endte på 41,4 prosent.


Kundene ønsker rådgivning
Det er bokført 2 mill. kroner i tap på utlån og garantier i kvartalet, og andelen av kunder med betalingsutfordringer er lav. Banken er likevel forberedt på at kunder vil bli påvirket av økt inflasjon og høyere levekostnader.

– Den sterke innskuddsveksten vår indikerer at kundene generelt sett har god likviditet. Vi er imidlertid inne i en periode hvor mange opplever økt økonomisk usikkerhet, og vi merker at etterspørselen etter rådgivning øker. Tett oppfølging og tidlige grep har høy prioritet i tider som dette, og vi er godt rustet for å bidra, sier Nydal.

Sparebanken Møre er Nordvestlandets største finansielle miljø, med 250 autoriserte rådgivere og et bredt fag- og spesialistmiljø.


Utviklingskraft til bærekraftige ideer
Nylig klatret banken helt til topps i EPSIs bærekraftsindeks, for andre år på rad. Indeksen måler kundenes oppfatning av bankenes sosiale, økonomiske og miljømessige samfunnsansvar, samt engasjement for en bærekraftig utvikling.

– Vi jobber målrettet med bærekraft og samfunnsansvar både i og utenfor banken, og det er hyggelig at kundene både legger merke til og verdsetter innsatsen vår. Intern kompetanseheving, gode verktøy for kundene og et sterkt engasjement for regionen vår både er – og vil bli høyt prioritert framover, sier Nydal.

Akseleratorprogrammet Næringsteft er et av tiltakene som er iverksatt av banken for å gi utviklingskraft til nyskapende og bærekraftige ideer på Nordvestlandet. Nylig gikk startskuddet for 6. runde av programmet, som siden 2017 har bidratt til en kompetansereise for ca. 550 gründerteam og etablering av flere nye selskaper.


Nøkkeltall – 3. kvartal 2022

 • Rentenetto: 398 mill. kroner/1,87 prosent (320 mill. kroner/1,58 prosent)
 • Resultat før tap: 254 mill. kroner (231 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 189 mill. kroner (176 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,5 prosent (10,5 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 41,4 prosent (40,4 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 1,82 (kr. 1,72)

Sammenlignbare tall for 3. kvartal 2021 i parentes. 

Nøkkeltall – pr. 3. kvartal 2022

 • Rentenetto: 1.085 mill. kroner/1,72 prosent (931 mill. kroner/1,54 prosent)
 • Resultat før tap: 691 mill. kroner (676 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 535 mill. kroner (489 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,1 prosent (9,7 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 43,5 prosent (41,0 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 5,17 (kr. 4,74)
 • Ren kjernekapital: 18,2 prosent (17,1 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,1 prosent (6,2 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 9,6 prosent (3,7 prosent)

Sammenlignbare tall pr. 3. kvartal 2021 i parentes. 


Kontaktpersoner

 • Trond Lars Nydal, adm. direktør, tlf. 951 79 977
 • John Arne Winsnes, CFO, tlf. 462 80 999
 • Tone S. Gjerdsbakk, kommunikasjonssjef, tlf. 990 44 346