2022_ung_mann_dame_voksen_bolig_ute_1920x1080.jpg
Pressemelding

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Vi setter opp rentene på utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye rentene gjelde fra 10.11.21 for eksisterende lån, og fra 29.09.21 for nye lån. For innskudd gjelder de nye rentesatsene fra 29.11.21.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd i løpet av uke 39 og 40.


Kontaktpersoner

Elisabeth Blomvik, leder divisjon personmarked
Telefon 415 54 195, e-post elisabeth.blomvik@sbm.no

Runar Sandanger, konst. leder seksjon Økonomi og Finans 
Telefon 950 43 660, e-post runar.sandanger@sbm.no