2022_ung_mann_dame_voksen_bolig_ute_1920x1080.jpg
Pressemelding

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Vi setter opp rentene på utlån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng.

Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye utlånsrentene gjelde fra 03.10.22 for eksisterende lån, og fra 01.09.22 for nye lån. For innskudd gjelder de nye rentesatsene fra 22.10.22.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.

– Vi er inne i en tid med et stigende rentemarked og generell prisvekst, og det er naturlig at enkelte kunder kan bli usikre på hvordan dette påvirker egen økonomi. I Sparebanken Møre har alle boliglånskunder en fast, autorisert rådgiver som har spisskompetanse innenfor personlig økonomi. Vi opplever økt etterspørsel etter rådgivning, og det er gledelig å registrere gode tilbakemeldinger fra kunder som ser verdien av å få tett oppfølging av en rådgiver som kjenner dem, sier leder for divisjon Personmarked, Elisabeth Blomvik.

 

Kontaktpersoner: