2022_Bolig_mann_Interiør_stue_Fotokred.jpg

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye rentesatsene gjelde fra 10.05.2023 for eksisterende lån og innskudd.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.

- Et høyere rentenivå kombinert med økte levekostnader medfører økt behov for rådgivning. I Sparebanken Møre er vi lokalt til stede for kundene våre. Vi har over 150 rådgivere i regionen som er tilgjengelige for å bistå privatpersoner og familier som opplever krevende økonomiske situasjoner. Som kunde kan du være trygg på at din rådgiver er kompetent og godt trent i å finne gode løsninger som passer for deg, sier leder for divisjon Personmarked Elisabeth Blomvik.

 

Kontaktpersoner:

Elisabeth Blomvik, leder divisjon Personmarked

Telefon 415 54 195, e-post elisabeth.blomvik@sbm.no

John Arne Winsnes, CFO

Telefon 462 80 999, e-post jaw@sbm.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00