2022_ung_mann_dame_voksen_bolig_ute_1920x1080.jpg
Pressemelding

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Vi setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye utlånsrentene gjelde fra 08.08.22 for eksisterende lån, og fra 30.06.22 for nye lån. For innskudd gjelder de nye rentesatsene fra 27.08.22.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.

- Et stigende rentemarked kombinert med generell prisvekst medfører økt behov for rådgivning. Vår forretningsmodell er bygget på tilgjengelighet, et sterkt kompetansemiljø, suveren kundeservice og lokal tilstedeværelse. Med 27 kontor og 150 finansielle rådgivere innen privatmarkedet er vi godt rigget for å bistå kundene i tiden fremover, sier leder for divisjon Personmarked Elisabeth Blomvik. 

Kontaktpersoner

Elisabeth Blomvik, leder divisjon personmarked
Telefon 415 54 195, e-post elisabeth.blomvik@sbm.no

John Arne Winsnes, CFO 
Telefon 462 80 999, e-post jaw@sbm.no