2022_ung_mann_dame_voksen_bolig_ute_1920x1080.jpg
Pressemelding

Sparebanken Møre justerer rentene

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre setter opp rentene for utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for endringen er økning i markedsrentene og rentejusteringen fra Norges Bank.

For personkunder vil de nye rentesatsene gjelde fra 20. desember 2022 for eksisterende lån og innskudd.

Kundene vil motta informasjon om hvordan renteendringen påvirker deres lån og innskudd via nettbank/mobilbank eller brev i posten.

– Mange vil få strammere økonomi fremover, og vi opplever økt etterspørsel etter rådgivning. Vi er godt rustet for å bistå kundene våre med skreddersydd rådgivning og langsiktig planlegging, og får stadig tilbakemeldinger på at de setter pris på å ha en rådgiver som kjenner dem, sier leder for divisjon Personmarked, Elisabeth Blomvik. 


Kontaktpersoner:

Elisabeth Blomvik, leder divisjon Personmarked
Telefon 415 54 195, e-post elisabeth.blomvik@sbm.no

John Arne Winsnes, CFO
Telefon 462 80 999, e-post jaw@sbm.no