2022_Studentbedrift_TEFTlab_fotoToneMolnes.jpg
EPSI Kundetilfredshetsunderskelsen

Sparebanken Møre med topplassering

Av Sparebanken Møre
EPSIs ferske måling av kundetilfredsheten i bankbransjen viser at kundene er svært fornøyde med Sparebanken Møre. I bedriftsmarkedet troner banken helt øverst på pallen.

Det er første gang Sparebanken Møre deltar i undersøkelsen, og Nordvestlandets største bank gjør en solid entre i rangeringen.

– Undersøkelsen viser at vi har oppnådd betydelig høyere score enn bransjesnittet for både privat- og bedriftsmarkedet. Resultatene bekrefter at både forretningsmodellen og satsingsområdene våre er riktige – men først og fremst at medarbeiderne i Sparebanken Møre gjør en fantastisk jobb, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.


De mest fornøyde næringslivskundene

En rekke banker og bankgrupperinger inngår i årets undersøkelse, og det er gjennomført egne studier blant henholdsvis privat- og bedriftskunder. I bedriftsmarkedsundersøkelsen havner banken helt på topp, med en poengscore på 71,4 mot et bransjesnitt på 65,1. Her gjør banken det særlig sterkt innenfor områdene bransjekunnskap, proaktiv rådgivning, tett oppfølging og samfunnsansvar.

Banken oppnår høy score også i personmarkedsundersøkelsen. Mens snittet for kundetilfredshet i personmarkedet er 69,7, kan Sparebanken Møre vise til en score på 74,6. Dette plasserer banken i øvre sjikt i den totale rangeringen.

– Vi er både stolte og glade over resultatet, som gir oss svært nyttig innsikt i hvordan kundene opplever banken. Undersøkelsen bekrefter at vi leverer innenfor både produkttilbud, servicekvalitet, kompetanse og brukervennlige digitale løsninger. Nå skal vi bruke resultatene til å utvikle oss ytterligere. Vi lever av fornøyde kunder og jobber kontinuerlig for å bli enda bedre, understreker Nydal.Figuren viser score på bedriftsmarkedet fra årets kundeundersøkelse fra EPSI, der Sparebanken Møre kom på toppen av pallen i år. Skjermdump fra EPSI kundetilfredshet bank.

Beste bank på bærekraft

Sparebanken Møre utmerker seg innen området bærekraft, der banken oppnår best score av alle innen både person- og bedriftsmarkedet. Resultatene i denne kategorien baserer seg på spørsmål om sosialt, økonomisk og miljømessig samfunnsansvar, samt engasjement for en bærekraftig utvikling.

– Samfunnsansvar og bærekraft er en viktig del av identiteten vår. Som bank har vi stor påvirkningskraft i arbeidet med grønn omstilling, og vi jobber målrettet både i og utenfor egen organisasjon. En topplassering innen bærekraft gir oss en god bekreftelse på at kundene både legger merke til og verdsetter innsatsen vår, sier Nydal.

Les også; Først i verden på bærekraftmåling

Sparebanken Møre har gjort det sterkt i eksterne kundeundersøkelser de siste årene. I april ble banken vinner av Kundeserviceprisen i kategorien bank – for tredje år på rad.  

Les også; Norges beste kundeservice 

Les mer om EPSI Norges kundeundersøkelse