SBM_TrondLarsNydal_web_fotoKristinStøylen_2.jpg
Resultat 3. kvartal 2021

Sterkt kvartal og tilleggsutbytte fra Sparebanken Møre

Av Sparebanken Møre
Sparebanken Møre fortsetter den positive utviklingen og leverer sitt nest beste 3. kvartalsresultat noensinne. Styret har også vedtatt at det skal utbetales ytterligere utbytte basert på regnskapsåret 2020.

Resultat etter skatt endte på 176 mill. kroner i 3. kvartal, mot 153 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 10,5 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 84,3 mrd. kroner.

– Vi legger bak oss et kvartal med god fart både i banken og i omgivelsene, og vi merker en normalisering av samfunnet etter koronapandemien. For banken kan 3. kvartal oppsummeres med god vekst og styrkede finansielle nøkkeltall, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre. 

Utlån til kunder har økt med 6,2 prosent de siste 12 månedene, mens innskuddsveksten i samme periode var 3,7 prosent ved utgangen av 3. kvartal.


Komplett finanshus
Banken økte inntektene med 8 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Rentenetto økte med 14 mill. kroner, mens andre inntekter utenom finansielle instrumenter økte med 5 mill. kroner i perioden.

Kostnadene ble 11 mill. kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor, noe som blant annet skyldes investering i tjenestetilbud, brukervennlige løsninger, bærekraftstiltak og ressurser.

– I 2021 har vi befestet rollen vår som komplett finanshus gjennom blant annet styrket satsing på kapitalforvaltning og eiendomsmegling. I tillegg til at dette sikrer et helhetlig tilbud av høy kvalitet for kundene våre, ser vi allerede nå at det bidrar til økte inntekter for banken, sier Nydal.

Tapsnivået er lavt, med bokførte tap på 2 mill. kroner i kvartalet.


Totalt 135 mill. kroner til Nordvestlandet

Finansdepartementet meldte i september at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utbytteutdeling etter 30. september. Basert på fullmakt fra generalforsamlingen og gjennomført forsvarlighetsvurdering, har styret i forbindelse med regnskapet for 3. kvartal fattet vedtak om utdeling av tilleggsutbytte på 9 kroner per egenkapitalbevis og 90 mill. kroner til allmennyttige formål basert på regnskapsåret 2020.

Dette kommer i tillegg til utbyttet som ble vedtatt tidligere i år, og bidrar til at det samlet sett utdeles utbytte i tråd med bankens utbyttepolitikk. Denne tar utgangspunkt i at om lag 50 prosent av årets overskudd kan utdeles som utbytte til egenkapitalbeviseierne og lokalsamfunnet.

Totalt er dermed 135 mill. kroner avsatt til allmennyttige formål i lokalsamfunnet basert på regnskapsåret 2020.

– Sterke lokalsamfunn er viktig for samfunnsutvikling og verdiskaping. Om vi skal lykkes med å tiltrekke oss og beholde kvalifisert arbeidskraft, må vi ha byer og bygder som oppleves som attraktive for innbyggerne. Sparebanken Møre har de 10 siste årene satt av over 1,2 mrd. kroner til tiltak som skal bygge Nordvestlandet, sier Nydal.


De mest fornøyde bedriftskundene

Analyseselskapet EPSI Rating offentliggjorde nylig resultatene fra sin årlige måling av kundetilfredsheten i bankbransjen. Sparebanken Møre gjorde det sterkt i undersøkelsen, og gikk helt til topps i bedriftsmarkedet. Scoren var høy også blant personmarkedskundene.

– Vi er både stolte og glade over resultatet, som først og fremst betyr at medarbeiderne våre gjør en fenomenal jobb med å skape gode kundeopplevelser. Nå skal vi bruke tilbakemeldingene til å utvikle oss ytterligere. Vi lever av fornøyde kunder og jobber kontinuerlig for å bli en enda bedre bank for omgivelsene våre, sier Nydal.

Sparebanken Møre utmerket seg også innen områdene bærekraft og samfunnsansvar, der banken fikk høyest score av alle innen både person- og bedriftsmarkedet.

– Som finansaktør har vi stor påvirkningskraft i det grønne skiftet, og vi jobber målrettet med bærekraft både i og utenfor egen organisasjon. Vi la nylig ut et grønt obligasjonslån på 250 mill. euro i det europeiske markedet som ble kraftig overtegnet i løpet av kort tid. Den store interessen viser at også investorene anerkjenner bærekraftsarbeidet vårt, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.


Nøkkeltall – 3. kvartal 2021

 • Rentenetto: 320 mill. kroner/1,58 prosent (306 mill. kroner/1,54 prosent)
 • Resultat før tap: 231 mill. kroner (234 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 176 mill. kroner (153 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 10,5 prosent (9,4 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 40,9 prosent (39,0 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 8,60 (kr. 7,38)

 Sammenlignbare tall for 3. kvartal 2020 i parentes.

 

Nøkkeltall – pr. 3. kvartal 2021

 • Rentenetto: 932 mill. kroner/1,55 prosent (914 mill. kroner/1,56 prosent)
 • Resultat før tap: 676 mill. kroner (654 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 489 mill. kroner (420 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning: 9,8 prosent (8,6 prosent)
 • Kostnader i forhold til inntekter: 41,4 prosent (42,0 prosent)
 • Resultat pr. egenkapitalbevis (konsern): Kr. 23,71 (kr. 20,00)
 • Ren kjernekapital: 17,1 prosent (17,5 prosent)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd.: 6,2 prosent (2,7 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 3,7 prosent (8,8 prosent)

Sammenlignbare tall pr. 3. kvartal 2020 i parentes.