Hopp til innhold
Logg inn
Hvor ønsker du å logge inn?

Open Banking

 
Hva er

Betalingstjenestedirektivet PSD2

PSD2 er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge. 

Intensjonen med PSD2 er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto. I tillegg er målsettingen å bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører i markedet og ytterligere harmonisere regelverket i EU.

For bankkundene som har kontoer i flere banker, vil dette gi mulighet til å få samlet all kontoinformasjon om betalingskontoer på ett sted. Det vil gi deg som kunde bedre oversikt over din økonomi.

Her er vår SLA - statistikk for selvbetjente kanaler og PSD2 Api.

Hva er

Open banking

I september i år blir EUs betalingstjenestedirektiv, PSD2, innført. Dette direktivet vil regulere betalingstjenestene i EU, og i EØS-området som Norge er en del av. PSD2 legger til rette for at banken må dele et sett lovbestemte data med autoriserte tredjeparter.  

Open Banking handler om å utforske hvilke andre muligheter PSD2 direktivet legger til rette for. Gjennom åpne APIer kan tredjeparter få tilgang til kundedata som de kan benytte til å utvikle nye spennende løsninger og applikasjoner. 

Uavhengig av hvilken bank du bruker vil du kunne få flere muligheter og større fleksibilitet ved valg av finansielle tjenester.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående Utviklerportalen eller andre ting vedrørende Open Banking.

 
 
Her finner du

Utviklerportalen

Her finner du Sparebanken Møres utviklerportal. Via portalen får du tilgang til kundedata som kan benyttes til å bygge spennende tjenester. I portalen finner du våre APIer, sandbox med testdata og en praktisk veiledning.

Vi vil selvsagt ikke dele informasjon uten kundenes samtykke.

Vi hjelper deg gjerne!

Hovedkontor Sparebanken Møre
Keiser Wilhelmsgate 29/33, 6003 Ålesund
Postboks 121, 6001 Ålesund
Organisasjonsnummer: 937 899 319

Greit å vite

  • PSD2, (Revised Payment Services Directive), er et EU-direktiv. Det regulerer betalingsformidling i EU og EØS.
  • Intensjonen er blant annet å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, fremme innovasjon, styrke sikkerheten for nettbetalinger og tilgang til konto.
  • Bankene må gjøre sine kundedata tilgjengelig for andre aktører.
  • I fremtiden kan betaling utføres av andre selskap enn vanlige banker og kortselskaper. Dette gir adgang både for store aktører som Facebook og Apple og små gründerselskaper og andre finansaktører i inn- og utland.
  • Betalinger vil i stor grad bli utført direkte fra konto til konto, i stedet for å gå via et kortsystem som Visa, Mastercard og Bankaxept. 
  • Straksbetaling/overføringer og lavere kostnader er forventede konsekvenser av PSD2.
  • Det er ikke hvem som helst som kan få tilgang til dine kundedata. Det er du som kunde som må godkjenne at andre banker og andre tilbydere av betalingstjenester får mulighet til kundedataene dine. 
  • Du kan snart samle all kontoinformasjon og betalingsinformasjon på ett sted. Dvs. at om du har kontoer i flere banker kan du samle kontoinformasjon om betalingskontoene dine i en nettbank eller mobilbank. På den måten får du god oversikt over egen økonomi.
  • Det er innført strenge sikkerhetskrav som skal redusere risikoen for svindel og beskytte dine data. Alle aktører er forpliktet til å benytte disse autentiseringsmetodene.