Handel med kryptovaluta/virtuell valuta

Handel med kryptovaluta/virtuell valuta er i utgangspunktet lovlig. Det er imidlertid knyttet stor risiko til handel med slik valuta, og myndighetene har advart mot investering i kryptovaluta. Risikoen er knyttet til både verdiutvikling og at kriminelle miljøer og useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også uten å vite det bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører.

Kryptovaluta/virtuell valuta er lite regulert, og det er stor usikkerhet blant norske finansinstitusjoner knyttet til hvordan dette skal håndteres. I påvente av tydeligere veiledning fra norske myndigheter, har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og gevinster knyttet til verdier fra kryptohandel.

Sparebanken Møre har foreløpig etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken:

  • Kunden må legge frem komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten ble/blir satt inn på konto i Sparebanken Møre.
  • Dersom handelen ble gjennomført via konto i annen bank, må kunden dokumentere hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent.
  • Transaksjonene må ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. Liste over slike børser finnes på Finanstilsynets hjemmesider her. Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Kunden må dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene.
  • Dokumentasjonen skal godkjennes av banken. NB! Det må påregnes noe behandlingstid!

Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan kunden risikere at midlene blir frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller blir aktuelt å returnere midlene. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00