Utenlandske pengespill

Forbud mot formidling av betaling

Norske banker og andre som yter betalingstjenester i Norge har ikke lov til å formidle innsats og utbetaling i pengespill, som tilbys av pengespillselskap uten tillatelse i Norge. Forbudet gjelder både innskudd fra spillere, som ofte skjer via korttransaksjoner, og utbetaling, som ofte skjer til spilleren sin bankkonto.

Hvilke pengespill er tillatt?
I Norge er det kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte store, landsdekkende lotterier som har lov til å tilby regulerte pengespill på nett. I tillegg kan enkelte bingoaktører med særskilt tillatelse fra Lotteritilsynet tilby hovedspillet sitt på nett. Lotteritilsynet er tilsynsorgan for forvaltning og kontroll av private lotterier og statlige spill. 

Hensikten bak pengespill-lovgivningen i Norge er, ifølge Lotteritilsynet, å sikre at lotteri- og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å avgrense uheldig spilleadferd, herunder også å motvirke spilleavhengighet og kriminalitet.

Det eksisterer også et stort uregulert marked av utenlandske pengespill som kasino, poker, odds-spill, bingo og lignende på nettet. De utenlandske spillselskapene har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge. Det er likevel flere utenlandske spillselskaper som markedsfører seg i det som oppfattes som «norske» TV-kanaler fordi disse sender fra utlandet – eksempelvis FEM, MAX, TVNorge og Discovery. Det er ikke ulovlig for nordmenn å spille hos disse selskapene dersom disse driver lovlig virksomhet i andre land. Selv om disse selskapene er lovlige i andre land, kan norske banker ikke benyttes til å formidle penger til eller motta gevinst fra disse selskapene.

Oversikt over hvem som har tillatelse til å tilby pengespill, lotterier og bingo, samt en liste over pengespillselskap uten tillatelse i Norge finnes på Lotteritilsynets hjemmeside.

Kunder som deltar i eller vurderer deltakelse i spill tilbudt av utenlandske spillselskaper bør merke seg følgende: 

Forbud mot betalingsformidling
I henhold til «Forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse», er det forbudt for banker i Norge å formidle penger til utenlandske pengespillaktører som ikke har norsk tillatelse. Forbudet gjelder både å formidle innskudd til spillselskapene, som ofte skjer ved korttransaksjoner, og å formidle utbetaling av gevinst og tilbakebetaling av innskudd fra spillselskapet til spillerens bankkonto. Forbudet omfatter både penger som går direkte til og fra pengespillselskapene, men også pengestrømmer som går via andre parter og betalingskanaler.

I samsvar med norsk lovgivning, har banken plikt til å avvise transaksjoner til eller fra pengespillselskap eller deres formidlere på bakgrunn av vedtak fra Lotteritilsynet.

I tillegg skal banken stanse transaksjoner som banken er kjent med at utgjør innskudd til eller utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Banken har, uansett foranledning for avvisning, da fulgt norsk lovgivning.

I praksis betyr dette at kunders spilleinnsats kan bli avvist eller at utbetaling av gevinst fra et utenlandsk spillselskap til kundens bankkonto blir stoppet.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00