Storebrand Global ESG Plus N

Passer for deg som vil spare i et globalt indeksnært aksjefond og ønsker å plassere sparepengene helt fossilfritt. Fondet inngår på aksjesparekonto. Minimum sparebeløp kr 100.

Risikoprofil: Middels til høy (5 av 7)

Storebrand Global Solutions N

Passer for deg som vil investere i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og likestilling. Fondet inngår på aksjesparekonto. Minimum sparebeløp kr 100.

Risikoprofil: Middels til høy (5 av 7)

DNB Grønt Norden N

Passer for deg som vil bidra til å løse miljøproblemene og vil unngå investering i våpen, alkohol og spillselskaper. Fondet inngår på aksjesparekonto. Minimum sparebeløp kr 100.

Risikoprofil: Høy (6 av 7)

SBM Høy ekstra 5 år +

Her får du en god kombinasjon av tre fond i en fondspakke. Pakken anbefales dersom du har en tidshorisont på sparingen på over 5 år. Minimum sparebeløp kr 600.  

Risikoprofil: Høy

Pakken består av aksjefond og vil inngå på Aksjesparekonto.

For å sikre at fondspakken er tilpasset en høy risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må du kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen din opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper deg gjerne.

Hvis du oppretter fast sparing og dermed sprer sparingen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker du personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Aksjesparekonto er en gunstig konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond innen for EØS. I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond og reinvestere hele beløpet uten å skatte av gevinsten. Skatten utsetter du helt til du tar mer penger ut av kontoen enn du har skutt inn. Alle fond som er merket med en sparegris i fondsoversikten kan handles i en aksjesparekonto.

Fondskonto dersom du skal handle fond og enten ikke ønsker skattefordelen som Aksjesparekonto gir eller skal handle fond som ikke har høy nok aksjeandel til at du kan bruke Aksjesparekonto.

IPS står for Individuell Pensjonssparing med skattefordel. På kontoen kan du spare opptil 40.000 kr i året i f.eks fond og andre verdipapirer. Pengene du setter inn på kontoen, er bundet frem til du fyller 62 år. Ved start av pensjonsutbetaling, skatter du av pengene som alminnelig inntekt.

Aksje- og egenkapitalbeviskonto (ordinær VPS konto) velger du når du skal investere i aksjer og egenkapitalbevis.

Hvorfor velge fond eller fondspakker med høy risikoprofil?
  • Du godtar store svingninger i verdien på din portefølje. Dette betyr at du aksepterer risiko for store tap på din investering i perioder i forventning om å maksimere avkastning på lang sikt.
  • Du legger vekt på å oppnå høy vekst i verdien på din investering på lang sikt. Samtidig godtar du at utviklingen i din formue kan bli vesentlig dårligere enn ventet.

Illustrasjonen under viser historiske svingninger i markedet.

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.
 Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere. Vi har delt inn risiko i tre alternativer:

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte