Hvordan velge fond med fokus på bærekraft? 

I fondsoversikten er alle fondene rangert slik at du kan vurdere investeringene etter hvordan de møter bærekrafts utfordringene i samfunnet. 

Hva er ESG og SFDR? 

ESG er en forkortelse for Enviromental, Social og Governance. På norsk kan en oversette det til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold .

SFDR er en forkortelse for Sustainable Finance Disclousure Regulation, og er en EU-regulering som krever at fondsleverandørene gir informasjon om ESG-risikoen og den negativer effekten av investeringene deres har på samfunnet og planeten. Hensikten er å unngå grønvasking ved å merke fondene som artikkel 6, 8 eller 9.  

Merkingen rangerer ikke produkter på hvor gode de er på bærekraft. Merkingen av fondene skal gjøre det enklere å skille mellom;  

  • Artikkel 9 fond: Fond hvor bærekraftige investeringer er overordnet hovedmål i fondets investeringsstrategi. Disse fondene blir også kalt «mørkegrønne». 
  • Artikkel 8 fond: Fond som, i tillegg til andre hensyn, fremmer miljørelaterte og sosiale aspekter i sin forvaltning. Disse fondene blir også kalt «lysegrønne».  
  • Artikkel 6 fond: Fond som hensyntar bærekraftsrisiko, men fremmer ikke miljømessige eller sosiale egenskaper. Disse fondene blir ofte kalt «andre fond».  

Dersom du som kunde ønsker en bærekraftige profil på dine spareprodukter bør du primært vurdere produkter som er klassifisert som artikkel 8 eller 9, men det er viktig å presisere at klassifiseringen i seg selv ikke rangerer produkter på hvor gode de er på bærekraft. Ulike produkter vil ha ulike tilnærminger til integrasjon av bærekraft. Målet er like fullt at med strengere krav til dokumentasjon på hvordan dette hensyntas og påvirker det enkelte produkt, vil du som kunde ha et bedre grunnlag for å vurdere hvordan ulike produkter er i tråd med egne ønsker og forventninger til en bærekraftig forvaltning. 

SFDR er tatt inn i norsk lov, og kalles Offentliggjøringsforordningen. Forordningen pålegger alle finansielle rådgivere i Norge å publisere en redegjørelse for hvordan bærekraft er integrert. 

SFDR bidrar til transparens og åpenhet rundt finansielle produkter, slik at du som kunde skal få en bedre forståelse for hvordan bærekraft er hensyntatt og integrert. 

Bærekraftsrating av fond 

I fondsoversikten er alle fondene kategorisert med 1 til 5 globuser. Globusene representerer fondets ESG risiko, og er ment å skulle gi en troverdig og objektiv måte å evaluere hvordan sparingen din møter bærekrafts utfordringer i samfunnet. Ratingen på selskapsnivå er utført av Sustainalytics.  

  • 5 globuser gis til fond som er blant de beste 10 % i sin fondskategori som definert av Morningstar 
  • 1 globus er de 10 % svakeste.  

Rangeringer baserer seg på siste 12 mnd med forvaltning i fondet, der siste periodene vektes høyest.