Hva må jeg tenke på når jeg skal spare til barnet mitt?

Det første du må ta stilling til er om du skal opprette sparingen i ditt eget navn eller i barnet sitt navn. Det aller enkleste er å opprette en fast spareavtale i ditt eget navn. Da får du en egen konto og fast trekk som du kan merke med barnet sitt navn. 

Vi anbefaler derfor at du setter deg godt inn i informasjonen og velger den løsningen som passer best for dere. 

Hva er fordelen med å spare på foresatte sin konto?

 • Dersom du selv sparer i fond , kan du gå inn i fondsløsningen og opprette en egen fondskonto (ASK) til barnet. Gi gjerne kontoen barnets navn.
 • Når sparingen står i ditt navn er enkelt å gjøre endringer i sparingen, og sparingen trekkes direkte fra din egen konto.
 • Du har full oversikt og råderett over pengen inntil du selv ønsker å overføre disse til barnet. Det betyr at du blant annet har mulighet til å overføre pengene litt etter litt, eller etter behov.  
 • Du kan unngå at barnet sin formue blir for høy slik at de får lavere stipend fra Lånekassen når barnet begynner å studere.

Hva er ulempene med å spare i foreldrenes navn?

 • Midlene vil ved skilsmisse eller dødsfall kunne fremstå som foreldrenes midler, og det er en risiko for at pengene ikke tilfaller barnet som sparingen er tiltenkt.

Du må være kunde i banken før du kan opprette deg som fondskunde. Bli kunde her.

ikon med boks som fylles opp av runding i ulike blåtoner
Start sparing i foreldrenes navn
 1. Før du oppretter fondssparing til ditt barn bør du opprette en fondskonto (aksjesparekonto) i ditt navn, men øremerket til barnet. 
 2. Deretter kan du velge "opprette ny spareavtale" og starte sparing til denne kontoen.

Hva er fordelen med å spare på barnet sin egen konto?

 • Pengene er barnet sine penger uansett hva som skjer med foreldrene.  
 • Sparing på barnet sin egen konto gir barnet bedre juridisk sikkerhet. Eksempel: Dersom sparingen står i foreldrene sitt navn og de skiller lag eller dør, så kan det være en risiko for at barna ikke får pengene som egentlig var tiltenkt de.

Hva skjer når barnet fyller 18 år?

 • Når du har spart i barnet sitt navn - altså på barnet sin konto, vil barna få tilgang til pengene når de fyller 18 år. 
 • Det viktig å gi barna en sunn økonomisk kunnskap, slik at de tar gode økonomiske valg når de selv får tilgang til sine egne penger. Vi hjelper gjerne til med veiledning på hvordan snakke om økonomi med barna. 

Er det begrensninger for hvor mye man bør spar til barnet?
I utgangspunktet er det ingen begrensninger i hvor mye du kan spare til barnet på barnets egen konto, men det er verdt å ta hensyn til følgende:

 • Dersom barnet sin formue blir større enn to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) kan Statsforvalteren overta forvaltningen av pengene. For å unngå at Statsforvalteren overtar ansvaret kan den som gir penger til barnet (f.eks. foreldre) ta forbehold mot en slik overtagelse.
 • Dersom barnet sin formue blir for høy kan det føre til lavere stipend fra Lånekassen når barnet begynner å studere.

Kunde i banken
Du og barnet ditt må være kunde i banken før dere kan opprette dere som fondskunder. Bli kunde her.

ikon med boks som fylles opp av runding i ulike blåtoner
Start sparing i barnets navn

Før barnet kan motta gave i eget navn må dere opprette barnet som fondskunde. Når barnets aksjesparekonto er klar gjøres følgende:

 1. Gå til din mobilbank og velg "Fondshandel" - gå deretter inn på barnets fondskonto via den blå knappen øverst i høyre hjørne og velg barnets fondskonto via "Bytt bruker". Bruk av denne funksjonen forutsetter at både barn og forelder er fondskunde.
 2. Klikk på barnets Aksjesparekonto (ASK) og scroll til "Kontoinnstillinger" og klikk på "Motta gave". Noter deg bankkontonummer og KID.
 3. Gå deretter tilbake til din mobilbank og velg "Betale eller overføre" 
 4. Velg "Fast betaling" om du ønsker å spare et fast beløp til barnet, eller "betale" om du skal gi et engangsbeløp.
 5. Fyll inn "bankkontonummeret" og "KID" som du hentet i punkt 3. "Godkjenn betalingen".

Vi tilbyr kun fondet Norne Aksje Classic som gavefond. Dersom dere senere ønsker å flytte barnets sparing til et annet fond kan dette gjøres fra barnets profil under fondssparing. 

2027_Mor_barn_sofa410x410.jpg
Hjelper deg i gang
Sparerobot

Usikker på hvilke fond du bør velge? Prøv vår sparerobot – den er alltid oppdatert og klar til å gi deg råd. Roboten vil lose deg gjennom ulike spørsmål for å bli bedre kjent med deg, slik at du kan få gode råd for å komme i gang med sparing for ditt barn. 

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing til barn, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din familie.
Ikon av telefonrør i ulike blåtoner Telefon 70 11 30 00
Ikon av en person i ulike blåfarger. Bestill møte