Hva dekker innboforsikringen?

Hos oss kan du velge mellom Innboforsikring og Innboforsikring Pluss. Husk at innboet ditt ofte har større verdi enn du tror.  Er du usikker på hvor mye du bør forsikre innboet for?  Du kan beregne riktig forsikringssum under "Kjøp innboforsikring" i nettbanken.  

Innbo Pluss Innbo
Uhellsforsikring inntil 30.000 kroner i hele verden
Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet
Innbo som blir skadet i flytting med egen bil
Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 40.000 kroner
Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 10.000 kroner
Tyveri fra privat uteareal på forsikringsstedet (utvidet sum med Innbo Pluss)
Ombygging av bolig pga ulykke eller handikap
Identitetstyveri
Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskap
Brann-, vann- og tyveriskade

* Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00