Verdt å vite om renteendringer

Dersom du inngår en låneavtale med flytende rente, vil banken sende deg et varsel ved renteendring eller øvrige kostnadsendringer tilknyttet avtalen. Det samme gjelder for innskuddskonti. Varselet sendes som hovedregel i innboksen i mobil- og nettbank. Dersom du ikke har nettbank, eller dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, vil varselet komme i posten.

Frem til 01.07.23 har bankene tatt forbehold om ensidig endring av renter, gebyrer og andre kredittkostnader etter den gamle finansavtaleloven, og endringer har vært gjort med seks ukers varsel. 

Etter 01.07.23 skal varsel sendes to måneder i forkant, og endringer av renter, gebyrer og andre kredittkostnader skal presenteres som forslag. Så lenge vi ikke hører noe fra deg, vil dette anses som et passivt samtykke til endringen, og ny rente gjelder fra den dagen som står oppgitt i renteendringsbrevet. 

Hvis du ikke samtykker til endringen, må du ta kontakt med rådgiver innen dato for renteendring som er oppgitt i varselet. Merk i så fall at banken har rett til å si opp kredittavtalen dersom du ikke godtar en saklig begrunnet renteendring. Oppsigelsesfristen er 2 måneder og løper fra datoen for renteendringsvarselet.

En oppsigelse vil bety at du må betale ned hele lånet, inkludert renter, i løpet av kort tid. Dersom du ikke betaler innen fristen, vil det løpe ekstra kostnader, som forsinkelsesrente og inkassoomkostninger. En oppsigelse får også virkning for den du eventuelt har lånet sammen med og kausjonister. I verste fall kan manglende betaling etter oppsigelsen føre til tvangsinndrivelse av beløpet, altså tvangssalg av panteobjektet.

Husk at du når som helst kan bytte bank og innfri lånet. Er du misfornøyd med renteendringen anbefaler vi at du heller benytter deg av en slik mulighet enn å avvise renteendringen. Det er mer fleksibelt for deg, og du unngår at lånet blir oppsagt uten at du kan innfri det.  

Spørsmål og svar

Når renten på lånet ditt blir justert, får du en melding i Innboksen din i mobil- og nettbank. Informasjonen ligger i mappen «Bankmeldinger» og er merket med «Renteendringsbrev». Dersom du ikke har nettbank, får du et brev i posten om endringen. Endringen vil også vises i nedbetalingsplanen som du finner i nett- og mobilbanken.

Når du får et varsel fra oss om endring av avtaler, for eksempel et varsel om renteendring, anser vi endringen som godtatt så lenge du ikke aktivt tar kontakt for å avvise forslaget. Så lenge vi ikke hører noe fra deg, vil den foreslåtte endringen anses som godkjent. Dette kalles passivt samtykke.

Ja, fra 1. juli 2023 gir Finansavtaleloven deg rett til å avvise varslede renteendringer.

Vær oppmerksom på at en avvisning av renteendringen gir banken rett til å si opp låneavtalen med deg. En oppsigelse vil bety at du må innfri hele lånet, inkludert renter, i løpet av kort tid – det vil si at du må betale ned hele lånet på en gang. Dersom du ikke betaler innen fristen, vil det løpe ekstra kostnader, som forsinkelsesrente og inkassoomkostninger. En oppsigelse får også virkning for den du eventuelt har lånet sammen med og kausjonister. I verste fall kan manglende betaling etter oppsigelsen føre til tvangsinndrivelse av beløpet, altså tvangssalg av panteobjektet. Oppsigelsen gjelder fra dato for renteendring, som står oppgitt i renteendringsbrevet.

Husk at du når som helst kan bytte bank og innfri lånet. Er du misfornøyd med renteendringen anbefaler vi at du heller benytter deg av en slik mulighet enn å avvise renteendringen. Det er mer fleksibelt for deg og du unngår at lånet blir oppsagt uten at du kan innfri det.

Du kan avvise en renteendring helt frem til dagen før endringen trer i kraft. Når endringen er iverksatt, er du bundet av endringen. Du finner renteendringsdatoen i meldingen fra oss i innboksen i mobilbanken eller nettbanken, og datoen er tidligst to måneder fra den dagen du ble varslet. Har du ikke nettbank eller mobilbank skal du ha fått et brev i posten. Merk imidlertid at avvisning av renteendring innebærer at lånet settes til innfrielse ved renteendringsdatoen oppgitt i varselet.

Ja, du kan angre frem til dagen før den varslede renteendringen trer i kraft – se datoen i meldingen som du får i innboksen i mobilbanken og nettbanken.

Du angrer ved å kontakte rådgiveren din på telefon 70 11 30 00 før fristen er ute. Du må da bekrefte at du trekker tilbake avvisningen din og aksepterer den foreslåtte endringen.

Dersom du ikke får kontakt med oss før fristen er ute, er avvisningen gjeldende ,og lånet settes til innfrielse i løpet av de neste arbeidsdagene.