Aktivering av Kortkompis for

Kunder under 18 år

Her finner du en veiledning for hvordan aktivere Kortkompis om du er under 18 år. Denne veiledningen er også nyttig for deg som er foresatt/verge for barn eller ungdom under 18 år. Om du er over 15 år og har egen nettbank, kan du se på veiledningen du finner her.

Når appen åpnes første gang må det legges inn mobilnummer og fødselsnummer til den som skal bruke appen. Neste steg er identifisering. Her velger dere "Foreldre/verge". Neste bilde forteller at mobilen må gis til en forelder eller foresatt for aktivering. 

Kortkompis - identifisering.png
Kortkompis - er du under 18.png


Dere skal nå få opp et bilde som forklarer hvilke steg dere må innom for å aktivere appen. Først må retningslinjene for personvern godkjennes. 

Kortkompis - til foresatte.png
Kortkompis - personvern.png


Neste steg er identifisering av forelder/foresatt. Velg mellom BankD, BankID på mobil eller passord og kode.

Kortkompis - identifisering.png
Kortkompis - takk fortsett aktivering.png


Etter vellykket identifisering skal den mindreårige fortsette aktiveringen. Det skal nå ha kommet en aktiveringskode på sms. Etter at denne er registrert, lager barnet seg en 4-sifret kode for innlogging. 

Om det skulle oppstå problemer med aktivering, ta kontakt med Kundeservice.