Bankenes sikringsfond

Sparebanken Møre er medlem av Bankenes sikringsfond.  For deg som kunde betyr dette at du har en garanti for dine innskudd i banken på inntil 2 millioner kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere kontoer hos oss.  Garantien fra Bankenes sikringsfond blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00