Åpenhetsloven

Sparebanken Møre har et ansvarlig forhold til alle våre leverandører. Du kan lese mer om vårt leverandørarbeid i årsrapporten vår og bærekraftsbibliotektet vårt. 

Vi har partneransvarlige for alle våre leverandører. De sikrer et god dialog med leverandørene. Med et utvalg leverandører gjennomføres det også årlige partnermøter. Du kan lese mer om vårt forhold til leverandørene våre i årsrapporten vår – avsnitt om «Krav til leverandører».

Vi har flere retningslinjer som regulerer hvordan våre leverandører skal forholde seg til ulike forhold.  Dette er Retningslinjer for ESG i leverandørleddet og Retningslinjer for likestilling, mangfold og ikke-diskriminering samt våre Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Spørsmål om åpenhet

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som du ikke finner svar på retningslinjene våre kan du be om innsyn. Ta i så fall kontakt med oss via lenken under. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00