Shipping, sjømat og finans er - og vil fortsatt være - viktige næringssektorer for Norge. I midten av mars kan du møte fire sentrale aktører fra disse sektorene på Børs og Bacalao i Ålesund.

Tid: 16. mars kl. 16 - 22
Sted: Ålesund - Stadlandet - Kristiansund

Dagens politiske og markedsmessige bakteppe betyr uforutsigbarhet og nye utfordringer, men skaper samtidig nye muligheter. Sparebanken Møre har vært så heldig å få lederne fra Frontline, Aker Solutions, Hofseth International, og Salmon Evolution til Ålesund for å fortelle hvordan dette påvirker planene deres fremover.

Statistisk Sentralbyrås ferske analyse av de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal får du også med deg. I tillegg frister vi med konkrete, langsiktige aksjeanbefalinger til din egen portefølje.

Næringsteft - Hvem vinner 1 million kroner?
Over femti gründeridéer meldte seg på Næringsteft i november. På Børs og Bacalao skal de fem finalistene pitche sin forretningsidé før vinneren av 1 million kroner utropes. 

Kristiansund og Stadlandet med egne Børs og Bacalao-samlinger
I år kan du delta på Børs og Bacalao både nord og sør i fylket. Vi samler lokalt næringsliv og lokale investorer på Stad Hotell på Stadlandet og på Grand Hotell i Kristiansund samtidig med arrangementet i Ålesund. Alle foredragene blir streamet til storskjerm, og det blir god tid til prat rundt den lokale bacalaoen.

16.00
Registrering og bolliños
16.30
Sparebanken Møre

Adm. direktør Trond Lars Nydal

16.50
Konjunkturbarometer

Sjeføkonom Inge Furre

17.10
Frontline PLC

CEO Lars H.Barstad

17.40
Hofseth International AS

CEO Roger Hofseth

18.05
Salmon Evolution

Styreleder Tore Tønseth

18.15

Pause

18.40
Aker Solutions ASA

CEO Kjetel Digre

19.10
Anbefalte investeringer

Leder Kapitalforvaltning Trond Moldskred

19.30
Finale i Næringsteft

Prosjektleder Linda R. Grimstad og Prof. II Monica Hestad.

De fem finalistene i Næringsteft presenterer kort sine forretningsideer før vinneren av 1 million kroner utropes.

20.05
Bacalao