VU Kompetanse Bildebank Mai 2023_06.jpg

Formålet med GrønnArena Møre

Grunnlaget for GrønnArena Møre kommer fra behovet for å møte utfordringene knyttet til kraftsituasjonen i regionen og de økende kravene til bærekraft og energieffektivitet. Sparebanken Møre og Energiråd AS, som har spisskompetanse på området, tilbyr nå programmet GrønnArena Møre. Programmet skal hjelpe bedrifter med næringsbygg å utnytte potensialet for energieffektivitet og grønn omstilling.

Hvorfor GrønnArena Møre

Bærekraft er ikke bare globale utfordringer, men også akutte lokale behov. Med en stadig økende energietterspørsel, økende priser og en kritisk kraftsituasjon i Møre og Romsdal, blir GrønnArena Møre en arena for bedrifter som ønsker å sikre sin fremtidige energiforsyning og samtidig bidra til miljøet.

Hvordan delta:

GrønnArena Møre er et treårige program med seks workshops i året. Målet er å gi lokale bedrifter kunnskapen, nettverket og støtten dere trenger for å lykkes i en stadig mer bærekraftig verden.

Alle bedrifter med næringseiendom på Sunnmøre kan søke om å delta i GrønnArena Møre, uavhengig av om de er kunder av Sparebanken Møre. Det er ingen direkte kostnad for deltakelse, men det kreves aktiv deltakelse og egeninnsats fra bedriftene. Med plass til 30 bedrifter og en varighet på 3 år, er det viktig å sikre en god blanding av ulike typer virksomheter for optimalt samarbeid og erfaringsutveksling.

Søknadsfrist var 25. mars 2024. Har du søkt vil du få svar i løpet av uke 14.

Fordeler for deltakende bedrifter

Gjennom GrønnArena Møre vil dere få tilgang til ekspertise og ressurser som vil hjelpe med å redusere energikostnader, bli mer energieffektive og oppnå en mer bærekraftig forretningspraksis. Dette inkluderer:

1
Kompetanse og veiledning

Deltakerne vil få opplæring og veiledning om effektiv energibruk, energiledelse og bruk av lokale fornybare energikilder.

2
Individuell gjennomgang

Hver bedrift vil motta en skreddersydd gjennomgang av sine bygg for å identifisere konkrete ENØK-tiltak.

3
Støtteordninger

Gjennom GrønnArena Møre vil bedriftene få hjelp til søknad om støtte fra Enova til energikartlegging av egne bygg. Deltagerne vil også få informasjon og praktisk veiledning om hvordan bedriften kan oppnå inntil 30% støtte hos Enova til faktiske forbedringstiltak.

4
Nettverksbygging

Gjennom regelmessige samlinger og workshops vil deltakerne få mulighet til å utveksle erfaringer og beste praksis med andre bedrifter.

5
Langsiktig målsetting

Programmet strekker seg over tre år, med mål om å oppnå en ENØK-gevinst på 25% for deltakerbedriftene.

GrønnArena Møre er et programløp over 3 år. Bedriftene får delta på 6 samlinger i året. Innholdet i samlingene dekker tema som skal hjelpe bedriftene til å oppnå både tekniske og organisatoriske forbedringer. De får informasjon, økt kompetanse og ferdigheter som skal gi konkrete energiøkonomiske effekter og grønn utvikling av sitt næringsbygg.

Bedriftene får kartlagt områder som kan effektiviseres, beregne effekt og planlegge for iverksetting av ENØK-tiltak. Målet er at deltagende bedrifter skal ha minst 25% reduksjon i sitt energiforbruk ila 3. årsperioden.

Nettverkssamlingene ha workshops der du får jobbe med konkrete tiltak i eget bygg, og være en arena for erfaringsutveksling og samarbeid. Mellom samlingene vil bedriftene få hjelp og veiledning til å arbeide med temaet i egen bedrift, for å oppnå forbedringer og resultater.

Sentrale temaer i programmet:

  • ENØK, energiledelse og energioppfølging
  • Smarte verktøy som forenkler og gir resultater
  • Erfaringsutveksling og workshops
  • Gjennomføring av energi-tiltak og mulighet for Enova-støtte
  • Hvordan energieffektivitet kan gi bedre verdiutvikling over tid

Ulike fagspesialister vil også bidra på samlingene for å belyse aktuelle produkter, tekniske løsninger, eller gode eksempler på vellykkede resultater.

Første samling er 17. april. Mer informasjon om program og workshops sendes direkte til deltakerbedriften. 

Om Energiråd AS

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft. De har et helhetlig tilbud som dekker det meste av bærekraftsområdet, med spesiell fokus på klima og miljø, ressurs- og materialbruk, sirkulære løsninger og ikke minst energibruk, energisparing og fornybar energi.