Kompetansetrappa med 5 workshops

Når du melder deg på, kan du velge å bli med på alle sesjonene, eller bare velge de som er relevante for deg og din bedrift. Merk at Vesentlighetsanalyse er delt inn i to workshoper, og for å få fullt utbytte må du være med på begge. 

Vi holder workshop på følgende steder: Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Du velger sted og hvilke workshop du ønsker å delta på når du melder deg på. Det er maks 40 deltagere per workshop, og fint om det kommer flere fra én bedrift.

Kompetansetrappa tilbys deg som et samarbeid mellom Sparebanken Møre og UN Global Compact. Øvrige støttespillere er NEAS, Sparebank1 Nordmøre og Kristiansund kommune.

1
Vesentlighetsanalyse del 1 (uke 17)

Her vil du gjennomføre en vesentlighetsanalyse der du bruker din bedrift som eksempel. En vesentlighetsanalyse er et verktøy for å kartlegge hvilke bærekraftsområder din bedrift bør prioritere og iverksette tiltak for å håndtere. Vi kommer til å benytte et digitalt vesentlighetsverktøy for små og mellomstore bedrifter. Vesentlig.no er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge.

2
Vesentlighetsanalyse del 2 (uke 20)

Vi fortsetter å jobbe med vesentlighetsanalysen for å ferdigstille den, og deler erfaringer med de andre deltakerne på kurset. 

3
Forretningsmodeller (uke 24)

Her tar du utgangspunkt i den doble vesentlighetsanalysen og ser på hvordan dette har betydning for din forretningsutvikling og strategi. Du får lære hvordan sette ambisiøse mål for bærekraft i din bedrift og lage en handlingsplan for å nå målene.

4
Kommunikasjon (uke 36)

Du får lære grunnleggende prinsipper for god kommunikasjon om bedriftens bærekraftstiltak, og vi vil fokusere på intern kommunikasjon for å få med ansatte, samt hvordan kommunisere på best mulig måte utad til dine ulike interessenter.

5
Rapportering (uke 42)

På workshopen vil du jobbe med konkrete verktøy der du bruker din bedrift som eksempel. Etter å ha deltatt vil du være bedre rustet til å håndtere krav og forventninger knyttet til bærekraftsrapportering, og få oversikt over hva din bedrift trenger for å komme i gang med rapporteringen.

Foredragsholdere

Hvorfor bør du delta?

Bærekraftsrapportering vil etter hvert være et krav for å få gunstige betingelse fra bankene. På sikt kan det være avgjørende for om man i det hele tatt får lån. I tråd med EU taksonomien må bankene rapportere hvor stor andel av kundeporteføljen som er bærekraftig, dette stiller igjen krav til bedriftene som må vise til konkrete mål og handlingsplaner på sin side. Til syvende og sist handler det om å flytte kapitalen i en grønnere retning som gir reduserte klimautslipp. Dette vil også være et viktig krav for investorer når de velger hvilke selskap de skal gå inn i.

Regjeringens krav om at 30% av alle offentlige anskaffelser skal omhandle klima og miljø tråde i kraft 01.01.2024. Fra samme tid ble også det nye bærekrafsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gjeldende for de største bedriftene, og fra 2025 vil nærmere 2000 norske virksomheter bli omfattet. Selv om du ikke omfattes av direktivet, kan det ramme deg indirekte dersom du er del av verdikjeden til en større virksomhet. De du leverer til vil måtte redegjøre for blant annet ditt miljøregnskap og hvordan du jobber blant annet med arbeidstakerforhold, menneskerettigheter. Og flere reguleringer er på vei, blant annet knyttet til grønnvasking. Dette skal bidra til at kommunikasjonen er korrekt, faktabasert og sammenlignbar og ikke villeder forbrukere. 

For å løse bærekraftsfloken trengs kloke hoder, og det er viktig å tiltrekke seg de rette ansatte. Undersøkelser viser at arbeidstakere vektlegger bærekraft og samfunnsansvar i valg av arbeidsgiver (Academic Work). Dette gjelder ikke bare de unge, men også de med lang erfaring. Norske arbeidstakere sier at arbeidsgivers formål og verdier når det gjelder bærekraft, mangfold og styring er viktig for dem. Vi identifiserer oss i større grad med arbeidsplassen og mange forventer en arbeidsplass der likestilling, mangfold, fleksibilitet, klima og miljø står i fokus.

Bærekraft styrer valgene vi tar. Vi ønsker produkter og leveranser fra bedrifter som tar bærekraft på alvor. Dagens unge forventer at bedrifter bidrar til å løse store samfunnsutfordringer, og flere vil også boikotte produkter og tjenester pga. bedrifters sosiale holdninger. Det stilles også stadig strengere krav til bærekraft hos leverandører, dette ble skjerpet inn med Åpenhetsloven som trådte i kraft i 2022.