Vi møtes på Pir i Ålesund til to svært intensive og innholdsrike dager med mye program. Her får du møte noen av de fremste på sitt område til å bidra til å utvikle forretningsidéen din. Du og teamet ditt stiller selvfølgelig opplagte og godt forberedt, slik at tiden blir brukt mest mulig effektivt!


På denne samlingen skal vi ta så godt vare på dere som overhode mulig. Vi sørger for overnatting på Waterfront, god mat og drikke, og input som vi tror vil være med på å gi dere påfyll både som forretningsutviklere og som mennesker. 

Under ser du programmet for dagene. Det er forventet at semifinalistene deltar på alle oppsatte programposter, og husk at en viktig del av denne samlingen er samarbeidet dere imellom. Her skal dere bidra til å bygge hverandre gode!23. januar

08.00
Registrering
08.15
Intro og presentasjon av grupper og mentorer

Hver bedrift bruker ca. 2 minutt på å fortelle hva dere driver med. Ingen slides - bare prat.

9.30
Arbeid i grupper

Mentorer + 3 selskap (90 min)

11.00
Lunsj
12.00
Arbeid i gruppe

Mentorer + 3 selskap (90 min)

13.30
Pause
14.00
Arbeid i gruppe

Mentorer + 3 selskap (90 min)

15.30
Oppsummering
16.00
Middag
17.30
Selvstendig arbeid

Arbeid med tilbakemeldinger fra dagen samt forbered spørsmål til morgendagens mentor-bytte

20.30
Vi runder av
24. januar

08.00
Intro
08.15
TBA
09.00
Pause
09.15
Mentorbytte 1

Tre sesjoner à 20 minutt

10.15
Pause
10.30
Mentorbytte 2

Tre sesjoner à 20 minutt

11.30
Lunsj
12.15
Mentorbytte 3

Tre sesjoner à 20 minutt

13.15
Pause
13.30
Mentorbytte 4

Tre sesjoner à 20 minutt

14.30
Oppsummering
15.00
Veien videre
15.30
Vel heim