Topp


Programmet for 13. desember

08.30
Registrering
09.00
Introduksjon bærekraftig verdikjede

Sparebanken Møre

09.50
Sikre konkurransekraften - Regulatoriske forhold

Lover og regler det er greit å kjenne til. Hillevi Myhre fra Kvale

09:50
Pause
10.00
Sirkulære forretningsmodeller

Øystein Hagen fra ÆRA

11.00
Pause
11.10
Bærekraftige verdier. Hvilke muligheter kan du skape og hva kan være fallgruver for bedriften din?

Ragna Brenne Bjerkeset og Lasse Kristiansen fra ProtoMore

12.00
Lunsj
13.00
Arbeidsøkt med eget case. Konkrete arbeidsoppgaver og deling/læring. Input til forretningsplanen.

Ragna Brenne Bjerkeset og Lasse Kristiansen fra ProtoMore

15.00
Vi runder av