Topp


Programmet for 9. januar

09.30
Registrering
10.00
Velkommen og info om dagen

Ruben Kvalsvik

10.20
Protomore - hvem er vi?

ProtoMore

11.00
Forretningsplan

Christian Olav Balsnes fra Ocean Supreme

11.50
Lunsj
12.35
Forretningsplan fortsetter
13.20
Pause
13.35
Forretningsplan fortsetter
14.20
Oppsummering forretningsplan
14.35
Pause
15.00
Offentliggjøring av semifinalistene
15.15
Avrunding for de som ikke går videre
15.30
Fotografering av semifinalistene

Og lett servering

16.30
Veien videre for semifinalistene

Ruben Kvalsvik

17.00
Vi runder av