SBM-Finale-ikon.svg

Premiene

Når deltakere i Næringsteft skal oppsummere sin egen erfaring med kurset, er det mentorene, ressurspersonene og fellesskapet de verdsetter mest. Men underveis er det også motiverende å strekke seg etter neste milepel; semifinalist, finalist og vinner.

Den 9. januar vil juryen kunngjøre hvem som går videre til konkurransedelen av Næringsteft. Utvelgelsen skjer på bakgrunn av innsendt Næringsteft-canvas og en 4 minutters pitch. Alt dette skal vi gå grundig gjennom i forkant. Disse semifinalistene får 50 000 kroner hver. Veien fram mot finalen blir krevende, og disse midlene gir deltakerne muligheten til å kjøpe seg fri fra jobb for å fokusere på Næringsteft.

Juryen velger på nytt ut de som skal gå videre til finalen. Disse er sikret ytterligere 200 000 kroner, og en av disse går helt til topps og vinner 1 million kroner. Dette kan være deg og din idé!