TEFT-stipend er vårt heiarop til unge talent i alderen mellom 15 og 35 år som ønsker å nå langt innen kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. Hvert år får vi inn mellom 100 og 150 søknader. Blant disse velger vi ut mellom 15-20 mottakere som får stipend fra oss. Totalt deler vi ut støtte på rundt 1 million kroner i TEFT-stipend til unge rollemodeller på Nordvestlandet.

Gode forberedelser er halve jobben

 • Les gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner utfyllingen
 • Skriv kort og presist i skjemaet, nevn det viktigste først, og overbevis oss om hvorfor akkurat DU fortjener et stipend
 • Skaff deg referanser og anbefalingsbrev
 • Samle all dokumentasjon og lagre det som ett vedlegg i PDF-format
 • Legg ved gode bilder av deg selv. Vi bruker dem når vi skal annonsere hvem som har fått TEFT-stipend

Spørsmål og svar
 • Du er i alderen 15-35 år og har utmerket deg på nivå med de beste her på Nordvestlandet
 • Du bor i eller kommer fra Møre og Romsdal
 • Du er et godt forbilde med sunne og gode verdier, som gjør en ekstra innsats for andre utøvere i ditt miljø og i lokalsamfunnet rundt deg. Du kan vise til gode resultat og har en langsiktig plan for videre utvikling 

Du trenger ikke å bo i Møre og Romsdal når du søker, men du må ha en tilknytning til området. Kanskje er du oppvokst og har familie her, men har nå flyttet til et annet sted for å studere eller utøve din idrett eller din kulturgren.

TEFT stipend er for unge utøvere i startgropen av karrieren. Er du profesjonell utøver - det vil si at du lever av talentet ditt - kan du ikke lenger søke om stipend.

Vi vurderer ikke søkere som har mottatt stipend de tre siste årene.

Dette stipendet skal gi enkeltpersoner/utøvere en ekstra stimulering og motivasjon til å jobbe videre for å nå målene og drømmene sine. Det kan være idrettsutøvere, musikere, kunstnere eller andre talent. Felles for talentene er at de:

 • er i utvikling og står i startgropen til noe større
 • har utmerket seg allerede på nivå med de beste her på Nordvestlandet
 • er et godt forbilde og gjør en ekstra innsats for andre utøvere i både sitt miljø og i lokalsamfunnet rundt seg
 • har sunne og gode verdier
 • kan vise til gode resultater og har en stå-på-vilje til å nå målene sine
 • har en langsiktig plan for videre utvikling som viser et oppriktig ønske om å nå toppnivå i sitt fagfelt

Ja, det kan du. Vi deler ut ca 15 stipend hvert år, men vi mottar svært mange søknader. Dersom du ikke når opp denne gangen, er du velkommen til å prøve igjen senere.

Dersom du får tildelt stipend, vil du ikke bli vurdert til nytt stipend de neste tre årene. Om det er er mer enn tre år siden du sist fikk TEFT stipend, kan du søke på nytt. 

Dersom du har et talent som ikke naturlig hører til under kategoriene idrett eller kultur, kan du søke i åpen klasse. 

Dette stipendet skal gi enkeltpersoner/utøvere som satser motivasjon til å jobbe videre for å nå målene og drømmene sine. Stipendet kan brukes til utstyr eller annet som er med på å bidra til nettopp dette. Det kan være for eksempel: 

 • Innkjøp av utstyr og instrumenter
 • Kurs, konferanser og nettverksbygging
 • Reiser og overnatting
 • Utdanning og kompetanseheving
 • Deltakelse på konkurranser og samlinger
 • Honorar til trenere, mentorer og andre bidragsytere