TEFT-stipend

TEFT-stipend

Når fingrene fyker over gitarstrengene eller brettet flyr over puddersnøen, og du kjenner at dette er du god til. Skikkelig god. Og du vet at du vil nok. Når du har talentet, teften og viljen, da er du en av de som kan få TEFT-stipend. 

Hva er TEFT-stipend?

Vi heier på unge som har talent, vilje og teft til å nå langt, og samtidig være gode rollemodeller for de rundt seg. TEFT-stipend er Sparebanken Møres stipend til unge talent innen kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. Vi får rundt 100 stipendsøknader i året. Blant disse velger vi ut ca. 15 mottakere som får stipend fra oss. Disse varierer i størrelse, med 100 000 kroner som toppstipend. Totalt deler vi ut støtte på rundt 1 million kroner på Nordvestlandet.

Hvem kan søke?
  • Du er i alderen 15-35 år og har utmerket deg på nivå med de beste her på Nordvestlandet
  • Du bor i eller kommer fra Møre og Romsdal
  • Du er et godt forbilde og gjør en ekstra innsats for andre utøvere i ditt miljø
  • Du har en langsiktig plan for videre utvikling
Hvem kan ikke søke?
  • TEFT-stipend er for unge utøvere i startgropen av karrieren. Er du profesjonell utøver - det vil si at du lever av talentet ditt - kan du ikke søke om stipend
  • Vi vurderer ikke søkere som har mottatt stipend de tre siste årene
Gode forberedelser er halve jobben
  • Les gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner utfyllingen
  • Skriv kort og konsist i skjemaet, nevn det viktigste først, og overbevis oss om hvorfor akkurat DU fortjener et stipend
  • Skaff deg referanser og anbefalingsbrev
  • Samle all dokumentasjon og lagre det som ett vedlegg i PDF-format
Søknadsfrist: 15. februar