Hva er TEFT-stipend?

Vi heier på unge som har talent, vilje og teft til å nå langt, og samtidig være gode rollemodeller for de rundt seg. TEFT-stipend er Sparebanken Møres stipend til unge talent innen kategoriene idrett, kultur og åpen klasse. Vi får rundt 100 stipendsøknader i året. Blant disse velger vi ut ca. 15 mottakere som får stipend fra oss. Totalt deler vi ut støtte på rundt 1 million kroner i TEFT stipend til unge rollemodeller på Nordvestlandet

Hvem kan søke?

Du er i alderen 15-35 år og har utmerket deg på nivå med de beste her på Nordvestlandet
Du bor i eller kommer fra Møre og Romsdal
Du er et godt forbilde og gjør en ekstra innsats for andre utøvere i ditt miljø
Du har en langsiktig plan for videre utvikling

Hvem kan ikke søke?

TEFT-stipend er for unge utøvere i startgropen av karrieren. Er du profesjonell utøver - det vil si at du lever av talentet ditt - kan du ikke søke om stipend
Vi vurderer ikke søkere som har mottatt stipend de tre siste årene

Gode forberedelser er halve jobben

Les gjennom hele søknadsskjemaet før du begynner utfyllingen
Skriv kort og konsist i skjemaet, nevn det viktigste først, og overbevis oss om hvorfor akkurat DU fortjener et stipend
Skaff deg referanser og anbefalingsbrev
Samle all dokumentasjon og lagre det som ett vedlegg i PDF-format

Ny søknadsrunde primo 2022