For studenter på høyskoler og universitet

Studentbedrift

Innenfor trygge rammer vil studentene få mulighet til å prøve ut en forretningsidé, og gis samtidig et innblikk i arbeidslivet og hva det innebærer å jobbe tett sammen med andre. Det arrangeres også Fylkesmesterskap for studentbedrifter der alle som deltar presenterer sine produkt/tjenester.

Ikon av børsbygningen i ulike blåtoner
Tilgang til banktjenester

Vi tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en studentbedrift – helt kostnadsfritt. Dere får dette

 • gratis etablering av Bedriftskonto UE
 • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
 • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
 • personlig rådgivning

  Som bedriftskunde i banken får dere tilgang til erfarne bedriftsrådgivere innenfor områdene finansiering, plassering, betalingsformidling og forsikring. Vi vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for bedriftene, og vil gjøre vårt for at dere skal få en god start som unge entreprenører.

  Ikon av en fabrikkbygning
  Opprett Bedriftskonto

  Før dere starter å fylle ut skjemaet pass på å ha tilgjengelig;

  • Stiftelsesdokument
  • Organisasjonsnummer 
  • Bedriftens vedtekter
  • Navn, personnummer (11 siffer), telefonnummer og e-post til alle som skal disponere kontoen 
  • Navn, personnummer (11 siffer), telefonnummer og e-post til de som er registrert i Brønnøysundregisteret som signaturberettiget for ungdomsbedriften
  • Bedriftsattest fre UE og utskrift fra Enhetsregisteret

  Når er konto klar
  Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert. Det er en stor fordel om den som skal signere avtalen har BankID, da kan signering skje elektronisk og dere får raskere tilgang til kontoen. 

  Avslutning av konto
  Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved studieårets slutt.

  Vi ønsker lykke til med arbeidet med studentbedriften. Vi heier på dere!

  Vi hjelper deg gjerne!

  Dere er velkommen til en samtale med en rådgiver for bedrifter. De kan gi dere innspill på forretningsidé og veien videre. Møte kan bookes via kundeservice - de kan også svare på andre spørsmål. Åpningstid: Mandag - Fredag 08:00 - 16:00