Ikon med hjerte i ulike blåtoner

Våre forpliktelser

FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for konsernets bærekraftsprofil. Vi stiller oss bak FNs seks prinsipper for bærekraftig bankdrift.

Bærekraft er løftet som et strategisk satsingsområde for Sparebanken Møre. Det innebærer at bærekraft er en integrert del av vår virksomhet, og er viet spesiell plass i vår strategi for 2020-2023. 

Gjennom å integrere bærekraft i bankens overordnede strategi danner dette grunnlag for vårt videre arbeid med bærekraft, i tillegg bidrar det til å støtte ansatte og ledere i deres beslutninger.

Sparebanken Møre skal støtte opp om bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping. Ved å støtte FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankdrift inkluderer vi disse til en del av vår strategi, vår kultur og vårt daglige arbeid.

Dette skal sikre at det vi gjør er bærekraftig lokalt og globalt.