"Den norske åpenhetsloven bunner i at forbrukerne skal vite at de ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd når de kjøper en sjokolade, en PC, et laken eller IT-tjenester." 

- Joachim Nahem

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Hvem forpliktes av åpenhetsloven?

Kan din bedrift oppfylle to av tre av kriteriene under? Da defineres ditt selskap som en "større virksomhet" og forpliktes derfor av åpenhetsloven.

  1. Har salgsinntekt på minimum 70 millioner kroner. 
  2. Har en balansesum på minimum 35 millioner kroner. 
  3. Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret. 

Virksomheten må høre hjemme i Norge, eller være skattepliktig til Norge. 

Ikon av en lyseblå ring med en grønn sjekkhake inni
Aktsomhetsvurderinger

Alle virksomheter som faller inn under loven er påbudt å gjøre aktsomhetsvurderinger. Bedrifter vurderer dermed risikoen for at brudd på menneskerettigheter kan forekomme i tilknytning til egen verdikjede. 

Aktsomhetsvurderinger skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I aktsomhetsvurderingene må din virksomhet kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan dere håndterer konsekvenser av menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

Aktsomhetsmodell_hele-modellen-800x856 2.png
OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Forbrukertilsynet anbefaler at virksomheter kommer i gang med arbeidet så fort som mulig. 

Disse punktene kan din bedrift starte med:

  • Forankre ansvaret i styret: Styret bør vedta rammeverk for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurdering. Ansvaret må tydelig formidles i virksomheten.
  • Retningslinjer og bedriftskultur: Oppdater retningslinjene for hvordan din bedrift jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
  • Håndtering av informasjonsplikten: Etabler rutinger for å ta imot og besvare henvendelser tilknytter informasjonsplikten. Fristen for å besvare slike henvendelser er tre uker. 
  • Kartlegging: Bedriften må ha kontroll på interne forhold, men også over sin leverandørkjede og forretningsforbindelser. Dette kan være en tidkrevende prosess, så det anbefales å starte i tide. 
  • Risikoanalyse: Gir bedriften et helhetsbilde av hvilke områder i verdikjeden som har høyest risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Risikoanalyse er viktig for videre aktsomhetsarbeid.

OBS: Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal første gang publiseres innen 30. juni 2023, ett år etter at loven ble innført.