Gratulerer!

Du har nå fullført vår bærekraftsguide, og har derfor tatt et steg i riktig retning for å bli enda grønnere. Dere kan nå gripe fatt i det vanskeligste og viktigste arbeidet - nemlig implementere de tiltakene dere har vurdert som nødvendige. Deretter blir det viktig å måle effekten av tiltakene, og eventuelt rapportere og kommunisere. Forhåpentligvis når dere målene dere har satt, og kan sette dere nye mål dere kan jobbe mot. 

Tips: Del gjerne din bærekraftstrategi med oss ved å sende den på epost til din rådgiver.


Alt som er utfylt gjennom guiden vil nå være tilsendt din e-postadresse.