Budsjett / Kalkyle

En bedrift skal tjene penger. Inntekten skal dekke varekjøp, lønninger og andre betalingsforpliktelser - og gi avkastning på investeringer som er gjort. For at bedriften din skal drive med overskudd må du ha gode kalkyler som gjør at inntektene blir større enn kostnadene.

Sammen med Høgskolen i Molde har vi laget fire korte filmer som kan hjelpe deg på vei.