Budsjett og kalkyle

En bedrift skal tjene penger. Inntekten skal dekke varekjøp, lønninger og andre betalingsforpliktelser - og gi avkastning på investeringer som er gjort. For at bedriften din skal drive med overskudd må du ha gode kalkyler som gjør at inntektene blir større enn kostnadene.

Sammen med Høgskolen i Molde har vi laget fire korte filmer som kan hjelpe deg på vei. 

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00
Ring oss
70 11 30 00