Ikon av dokument i blått med en lyseblå brett i det ene hjørnet

Forretningsplan

En forretningsplan er viktig for deg som skal starte egen bedrift. Planen skal handle om hvem som skal drive hva, hvor og hvordan. Like viktig som forretningsplanen er prosessen du går gjennom når du lager den, for det er mange problemstillinger du må tenke gjennom og finne løsninger på.

Forretningsplanen skal blant annet beskrive din forretningsidé, kundegrunnlag og marked, konkurrenter, budsjett og økonomi. Det er også viktig å ha klart for seg hvordan oppstarten skal finansieres og hvilke mål du har for bedriften på kort og lang sikt.

I tillegg er det lurt å beskrive hvordan bedriften skal administreres og hvem du og dine eventuelle partnere er. Hvem er dere, hvilken kompetanse og erfaring har dere. Dette vil være interessant informasjon både for banken og for andre samarbeidspartnere.

Det er heller ikke dumt å få forretningsplanen din vurdert av noen du stoler på. Meld deg på en etablererskole, søk hjelp hos en bedriftsrådgiver eller bruk folk du har tillit til. Men, husk på at en grundig gjennomarbeidet Forretningsplan er et verdifullt dokument og derfor bør du passe godt på den.

Du finner mye nyttig informasjon på nettet.

Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00