Ikon som ligner en M eller fjell i ulike blåtoner

Valg av selskapsnavn

Å finne et godt selskapsnavn kan være en utfordring. Navnet skal være unikt og lett å huske og gjerne beskrivende for virksomheten. Minstekravet er at navnet må bestå av tre norske bokstaver – utenom tall, ortografiske tegn og foretaksbetegnelse. 

For enkeltpersonforetak gjelder andre regler. Her må ditt eget navn være en del av foretaksnavnet. Det kan også være en god løsning til du finner et godt navn på bedriften din. Sjekk med Brønnøysundregistrene om selskapsnavnet er ledig eller om det er brukt av andre.

Planlegger du å lage nettside for virksomheten din kan det være lurt å tenke på dette når du velger navn. Det er ikke alle selskapsnavn som egner seg som domenenavn (nettadresse). Du kan sjekke ledige domener i Norids database.